Overblik over aktiviteter, der inddrager dig

Du kan være med til at pege på, hvor der kan ske udvikling på handicapområdet i Københavns Kommune, komme med konkrete idéer til forbedringer, bidrage til at forbedre vores tiltag, eller udvikle nye tiltag.
Fotograf
Colourbox

I Borgercenter Handicap ønsker vi at inddrage dig i udviklingen af indsatser og tilbud. Det gør vi gennem vores daglige samarbejde, i målinger af brugertilfredsheden og gennem målrettede aktiviteter.

Vi inddrager dig og dit perspektiv for at sikre de bedste mulige løsninger for københavnere med handicap, deres familier og pårørende. 

Det gør vi ved at gå i dialog med dig og ved at samarbejde med dig i mindre projekter.

De enkelte tilbud under Borgercenter Handicap inddrager også borgerne i lokale aktiviteter. De bliver annonceret lokalt, og du kan kontakte dit tilbud for at høre mere.

Aktiviteter og initiativer, der inddrager

Her finder du en oversigt over planlagte initiativer, blandt andet dialogmøder og interviews. 

Nogle initiativer kan man frit tilmelde sig, hvis man er en del af målgruppen, for eksempel dialogmøder. Dem kan du se i kalenderen her på siden, når datoen er fastlagt.

Andre initiativer inddrager en mindre målgruppe, som bliver inviteret direkte til samarbejde.

Oversigten opdateres to gange om året – nye aktiviteter bliver tilføjet løbende.

Aktiviteter og initiativer på børneområdet

Vis alle

Dialogmøde om hjemmetræning

Hvem bliver inddraget?

Familier med et barn eller en ung, som er bevilget hjemmetræning.

Formål

Der afholdes løbende dialog- og informationsmøde med familierne. Det skal styrke samarbejdet med forældre på hjemmetræningsområdet og afdække, hvordan Borgercenter Handicap eventuelt kan styrke sin praksis på området.

Deltagelse

Familierne bliver inviteret direkte.

Feedback på informationsmateriale til forældre om støttemuligheder

Hvem bliver inddraget?

Forældre til børn med særlige behov.  

Hvornår? 

Projektet afsluttes foråret 2024. 

Formål

Der er udarbejdet informationsmateriale, hvor forældre kan få overblik over de støttemuligheder og tilbud, der findes til familier, der har et barn med særlige behov. Oversigten er en del af den samtale, som nye familier har med en familievejleder fra Socialforvaltningen.  

Deltagelse  

Deltagere, der modtager materialet fra en familievejleder, kan give feedback via et spørgeskema. 

Aktiviteter og initiativer på ungeområdet

Vis alle

Orienteringsmøder om overgangen fra ung til voksen

Borgercenter Handicap inviterer til orienteringsmøder to gange om året. 

Hvem bliver inddraget?

Forældre til unge med handicap, der snart fylder 18 år - og de unge selv.

Formål?

At informere om de forandringer der sker, når unge med handicap fylder 18 år og overgår til voksenbestemmelserne i den sociale lovgivning. 

Hvornår?

Møderne afholdes to gange om året - som oftest  i løbet af efteråret og foråret. Tjek evt. vores kalender for aktuelle orienteringsmøder 

Deltagelse og tilmelding

Forældre og unge i målgruppen modtager en invitation fra Ungeområdet i Borgercenter Handicap. Info om tilmelding vil også fremgå på vores hjemmeside i kalenderen, når datoerne er på plads. 

Aktiviteter og initiativer på voksenområdet

Vis alle

Borgeroplæg på områdemøder i Borgercenter Handicap

Hvem bliver inddraget?

Borgere, der ønsker at holde oplæg for medarbejdere i Borgercenter Handicaps Voksenområde. 

Formål

Formålet er at høre borgerens stemme og perspektiver på tingene.

Deltagelse

Har du lyst til at dele din historie eller viden? Kontakt områdechef Camilla Kyhl for at høre mere - eller kontakt din sagsbehandler. 

Aktiviteter og initiativer på tværs af aldersgrupper

Vis alle

Temaarrangementer for forældre og pårørende

Formål

Der er planlagt to årlige temaarrangementer for pårørende og familier i samarbejde mellem Handicaprådet,  brugerrådet i Borgercenter Handicap (Centerrådet) og Borgercenter Handicap. 

Formålet med arrangementerne er at bidrage til at styrke samarbejdet mellem forældre/pårørende og borgercentret. 

Deltagelse

Arrangementerne er rettet mod forældre og pårørende til borgere med handicap i Københavns Kommune.

Har du input eller spørgsmål er du velkommen til at kontakte pårørendevejleder Hanne Skov Henriksen eller Louise Engel Balling (se kontaktoplysninger her på siden)

Læs mere om vejledning og støtte til pårørende

Temaarrangement for pårørende om søskende

Hvem kan deltage? 

Alle pårørende 

Hvornår? 

Foråret 2024. Arrangementet annonceres i kalenderen. 

Spørgsmål eller input? 

Har du spørgsmål eller input kan du kontakte Hanne Skov Henriksen. 

Ansøgningsproces for servicehund

Hvem bliver inddraget?

Borgere, der har ansøgt om en servicehund som hjælpemiddel samt  organisationer med specifik interesse for servicehunde.   

Hvornår? 

Afsluttes foråret 2024 

Formål

Feedback på nyt materiale om ansøgningsprocessen for servicehund efter § 112 i serviceloven. 

Deltagelse og input

Deltagere kontaktes direkte.

Har du feedback til materialet er du meget velkommen til at kontakte Sarah Katz eller Louise Engel Balling (se kontaktoplysninger her på siden)

Feedback på informationsmateriale om handicapbil

Hvem bliver inddraget? 

Borgere, der søger eller har søgt om handicapbil efter § 114 i serviceloven. 

Hvornår? 

Afsluttes foråret 2024

Formål? 

At give feedback på skriftligt materiale, som skal gøre de enkelte trin i ansøgningsprocessen til handicapbil så overskuelige som muligt.

Deltagelse

Deltagere inviteres direkte. Har du spørgsmål eller feedback, kan du kontakte Louise Engel Balling eller Sarah Katz. 

Udvikling af dialog med Borgercenter Handicap via Emento-app

Hvem bliver inddraget?

Borgere der er i målgruppe for støtte eller forløb, hvor Emento-appen anvendes. Det kan fx være ved bostøtte fra en hjemmevejleder, blandt forældre til børn, der bor på døgninstitution eller blandt borgere, der benytter sig af aktivitets- og samværstilbud.

Hvornår 

Løbende i 2023 og 2024.

Formål

Emento-appen skal give digital understøttelse og bidrage til et større overblik og mere struktur for borgere, der får støtte og er i forløb i Borgercenter Handicap. Appens beskedfunktion skal desuden muliggøre nemmere kommunikation mellem borger og sagsbehandler/kontaktperson. 

Formålet med at indhente feedback fra borgerne, er at kvalitetssikre, at  borgerne reelt oplever, at de får hjælp fra appen i form af større overblik, mere struktur og nemmere kommunikation i samarbejdet med Borgercenter Handicap.

Deltagelse

Deltagere inviteres direkte via app’en.
Har du spørgsmål eller input, kan du skrive til Cindy Daniels eller Isabel Holbech.  

Har du spørgsmål om borgerinddragelse?

Louise Engel Balling

Sarah Katz

Sarah Katz

Hanne Skov Henriksen

Hanne Skov Henriksen

Pårørendevejleder

Cindy Danieles

Cindy Danieles

Isabel Greve Holbech

Isabel Greve Holbech

Camilla Kyhl

Camilla Kyhl

Områdechef

Find samtale- og procesværktøjet Medborgerskabsfortællingen

Medborgerskabsfortællingen kan bruges i forbindelse med opfølgningssamtaler på voksenområdet