Åben familierådgivning

For dig, der er forælder eller nær pårørende til et barn eller en ung med autisme eller anden handicapdiagnose, og har brug for rådgivning.

I en travl hverdag kan de udfordringer, som knytter sig til jeres barns handicap, komme til at vokse sig så store, at I ønsker hjælp til at genvinde mestring og overskud. Denne hjælp tilbyder vi i Åben Rådgivning, hvor vi har bred erfaring med at hjælpe børnefamilier med handicaprelaterede udfordringer.

 

Vi tilbyder gratis og anonym rådgivning om de problemstillinger, som familier til børn eller unge med nedsat funktionsevne kan opleve. Vi tilbyder også samtaler til børn og unge. 

Det er ikke nødvendigt at være tilknyttet Borgercenter Handicap eller at have en sagsbehandler for at kunne henvende sig. Eneste forudsætning for at komme i Åben Rådgivning er, at I selv ønsker at være med til at finde nye handlemuligheder og strategier til de aktuelle problemstillinger, og at I har et barn i alderen 0-23 år med en handicapdiagnose.

 • Det kan være, at I som forældre oplever, at I ikke helt forstår, hvad jeres barns diagnose kan betyde for dets adfærd.
 • Det kan være, at I er udfordret af, at jeres barns behov er anderledes end de behov, resten af familien har.
 • Det kan også være, at jeres barn som tillæg til sin diagnose er udfordret af angst, depression, OCD, isolation m.m., og at I ikke helt ved, hvordan I kan være den bedste støtte.
 • I føler jer måske indimellem magtesløse, fortvivlede, usikre og trætte og ønsker derfor sparring/vejledning.
 • Det kan også være, at I ønsker redskaber til, hvordan I kan kommunikere, interagere eller lege med jeres barn.

Dette er blot nogle eksempler på, hvorfor forældre og pårørende henvender sig til os. Måske er det helt andre ting, der er udfordrende for jer og jeres familie. Under alle omstændigheder er I velkomne til at komme forbi i vores åbningstid eller ringe til os.

 

Vi kan:

 • Tilbyde sparring på jeres konkrete problemstillinger 
 • Tilbyde råd- og vejledning i forhold til handicaprelaterede problemstillinger 
 • Være vejledende om interne og eksterne tilbud og muligheder
 • Sammen med dig finde handlemuligheder og strategier
 • Lytte og forstå
 • Tilbyde rådgivning i telefon eller ved personligt fremmøde
 • Tilbyde individuelle samtaler op til 3 gange efter aftale

 

Vi kan ikke:

 • Sagsbehandle, træffe afgørelser eller bevillige
 • Udrede eller diagnosticere
 • Rådgive om hjælpemidler eller skoletilbud
 • Tilbyde længerevarende samtaleforløb 

Men: Vi kan altid hjælpe med at finde ud af, hvem I skal ringe til.

Sådan kontakter du Åben Rådgivning

Åben Rådgivning

Telefonisk på nummeret 33 17 88 50 mandag, tirsdag, onsdag, fredag kl. 11-13. Her kan du få telefonrådgivning eller aftale en tid til op til tre personlige samtaler.  

 

Personlig samtale efter aftale vil typisk ligge i tidsrummet 8-16 og foregå i Familiehuset på Hans Knudsens Plads 3, 3D eller 3F, 2. sal på Østerbro.

 Mød op uden aftale: Den første torsdag hver måned kl. 15-17 i Borgercenter Handicap, Borups Allé 43, 2200 København N. Henvend dig i receptionen. 

Åben forældrecafé

Den første torsdag hver måned fra kl. 15-17 tilbyder vi åben café for forældre til børn og unge med handicap. Her kan I udveksle erfaringer og få inspiration og redskaber til hverdagen. Møderne ledes af erfarne familiebehandlere fra Åben Rådgivning.