De Utrolige År

De Utrolige År (DUÅ) er et gruppebaseret tilbud målrettet forældre til børn med autisme i alderen 6-12 år.

De Utrolige År bygger på veldokumenterede metoder til, hvordan børn og voksne opbygger positive relationer, og om hvordan man løsner op for fastlåste konflikter. Der arbejdes i forløbet med, hvordan forældrene kan få et tættere forhold til barnet, hvordan de kan komme til at tale mere positivt sammen, samt hvordan de kan understøtte barnets selvregulering og mestring.

Temaer og indhold

Et DUÅ forløb er bygget omkring en række hovedtemaer. Her vil I som forældre få redskaber og inspiration til bl.a.:  

  • At skabe læring gennem leg med barnet
  • At give mere anerkendelse, ros og små belønninger til barnet
  • At støtte barnets sproglige og følelsesmæssige kompetencer
  • At skabe forudsigelige rutiner
  • At sætte grænser, give effektive beskeder og løse konflikter 
  • At forstå og håndtere autismediagnosens mulige påvirkning på familiens trivsel

Praktiske oplysninger om forløbet

Et DUÅ- forløb foregår i grupper med andre forældre.

Hvert gruppeforløb strækker sig over 20 uger med 20 sessioner af 2,5 timers varighed pr. gang. Grupperne er tilknyttet to gruppeledere fra Familiehuset i Borgercenter Handicap, som er uddannet indenfor DUÅ-metoden.

Sessionerne tager afsæt i situationer fra jeres og de andre familiers hverdag og ved hvert møde gennemgår vi et hovedtema, som vi diskuterer i gruppen. Der bliver fx vist videoklip, og der vil være øvelser og små hjemmeopgaver.

Som forældre får I mulighed for at dele erfaringer med de andre forældre i gruppen, som også har et barn med autisme. 

Hvordan får vi plads på et DUÅ- forløb?

Borgercenter Handicap

Hvis I ønsker at høre om jeres muligheder for at få en plads i et DUÅ- gruppeforløb, kan I tage kontakt til jeres barns sagsbehandler eller ringe til Borgercenter Handicap.