Tolket grundkursus i autisme

Som forælder til et barn eller en ung med autisme, kan du komme på kursus, hvor du får viden og værktøjer og mulighed for at møde andre forældre i samme situation. Du bliver undervist på dit modersmål.

Kursusforløbet er rettet mod forældre til børn og unge i alderen 0-18 år, som har en diagnose på autismespektret - og som har behov for tolkebistand.

Du skal være bosat i Københavns Kommune for at blive optaget på kurset.

Du vil blive undervist på dit modersmål, og der vil være flere tolke til stede.

Hvad lærer jeg på kurset?

På kurset får du en grundlæggende viden om, hvad autisme er, og hvordan den generelt kommer til udtryk. Du vil bl.a. få indsigt i de udfordringer som børn og unge med autisme kan have, og du kommer til at arbejde med pædagogiske redskaber.

Formålet med kurset er, at du som forælder:

  • Får indsigt i, hvad autisme er
  • Opnår viden om, hvad autisme betyder for dit barns udvikling
  • Får konkrete pædagogiske redskaber, der kan anvendes i hverdagen
  • Får en forståelse af barnets udviklingsforstyrrelse og udfordringer
  • Udveksler erfaringer, udfordringer og succeser med forældre i samme situation.

Hvordan foregår det? 

Kurset strækker sig over seks gange og varer 2 ½ time pr. gang. Det finder sted i Familiehuset i Borgercenter Handicap, som ligger på Hans Knudsens Plads 3, 2. sal på Østerbro.

På kurset vil der både være små rollespil og træning i at bruge konkrete pædagogiske redskaber, der kan lette hverdagen. Du får også mulighed for samvær og erfaringsudveksling med de andre forældre på kurset.

Hvem underviser på kurset? 

Underviserne på kurset er medarbejdere fra Familiehuset i Borgercenter Handicap. De har en socialfaglig baggrund og solid erfaring med autismepædagogik og støtte til familier til børn med nedsat funktionsevne. 

Hvordan får jeg en plads på kurset? 

Borgercenter Handicap

Hvis du ønsker at høre om dine muligheder for at få en plads på kurset, kan du tage kontakt til din sagsbehandler eller ringe til os.