EarlyBird for forældre til børn med autisme

Early Bird er et evidensbaseret program for forældre til børn i alderen 0-6 år, der har fået en diagnose på autismespektret. På et kursusforløb over 12 uger får du viden og redskaber til at støtte dit barns udvikling.

Kursusforløbet EarlyBird er målrettet forældre til børn med autisme i alderen 0-6 år.

Målet med EarlyBird er at støtte forældrene og klæde dem på til at støtte barnets udvikling i perioden efter, der er stillet en diagnose. Der er også mulighed for dialog og netværksdannelse med andre forældre i samme situation. 

Indhold

  • Hvad er autisme, og hvad betyder vores barns diagnose?
  • Hvad betyder det for os og vores forældrerolle?
  • Hvordan kan vi støtte vores barns udvikling og kompetencer?
  • Hvordan forebygger vi problemskabende adfærd hos barnet? 
  • Hvilke redskaber og strategier kan vi bruge til håndtering af stress og konfliktsituationer? 

Form

Et EarlyBird-forløb består af i alt 12 sessioner med otte gruppesessioner og fire individuelle hjemmebesøg, som skal give indsigt, redskaber og strategier til at håndtere dagligdagen.

I forbindelse med hjemmebesøgene arbejdes der bl.a. med videofeedback. 

Ved hvert forløb deltager to familiebehandlere i både gruppesessioner og ved hjemmebesøg.

Gruppesessionerne foregår i Familiehuset på Hans Knudsens Plads 3, 2. sal, 2100 København Ø. 

Undervisere 

Forløbet bliver faciliteret af familiebehandlere fra Familiehuset, der er certificerede i EarlyBird programmet og har stor erfaring med autismepædagogik og støtte til familier med børn med funktionsnedsættelse. 

Hvordan får jeg plads på kurset?

Borgercenter Handicap

Hvis du ønsker at høre om dine muligheder for at få en plads på kurset, kan du tage kontakt til din sagsbehandler ringe til os.