Grundkursus i autisme - unge

Kursusforløb for forældre til unge med autisme mellem 13 og 18 år, som er bosat i Københavns Kommune. Her kan du får større viden om autisme og de udfordringer, som unge med autisme kan opleve i forbindelse med teenageårene.

Indhold

Kurset har fokus på at give forældre til unge med autisme viden og redskaber, som de kan bruge til at understøtte deres barns udvikling og trivsel i forbindelse med teenageårene. På baggrund af relevante teorier, metoder og værktøjer, tager sessionerne udgangspunkt i problemstillinger, som unge med autisme ofte oplever.

Det kan fx være: 

  • vanskeligheder ved at indgå i sociale sammenhænge
  • vanskeligheder med at forstå sociale krav og forventninger
  • udfordringer i forbindelse med pubertet og seksualitet
  • usikkerhed i forhold til alt det ukendte i voksenverdenen mv. 

Form

Kurset afholdes minimum to gange om året og strækker sig over 6 undervisningsgange af 3,5 timers varighed.  
Hver kursusgang starter med et oplæg, hvorefter der vil være mulighed for spørgsmål, input, diskussion og refleksionsøvelser i mindre grupper. Der vil også være mulighed for at dele erfaringer med andre forældre til en ung med autisme og skabe netværk.

Undervisere

Kurset faciliteres af Familiehusets medarbejdere, som har en socialpædagogisk baggrund og stor erfaring i at arbejde med børn - og forældre til børn – der har en diagnose inden for autismespektret.

Hvordan får jeg en plads på kurset? 

Borgercenter Handicap

Borups Allé 43

2200 København N

Hvis du ønsker at høre om dine muligheder for at få en plads på kurset, kan du tage kontakt til din sagsbehandler eller ringe til os.