Økonomisk kompensation

Som forælder har du forskellige muligheder for at søge støtte til dækning af særlige økonomiske udgifter i forbindelse med dit barns handicap.

I kan søge, hvis jeres barn har en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse.

Det er en betingelse, at jeres barn bor hjemme og er under 18 år.