Vejledning og støtte til pårørende

Det kan være svært og sårbart at være pårørende til mennesker med varige funktionsnedsættelser, og pårørende kan opleve at stå alene med en masse praktiske og følelsesmæssige spørgsmål.

Borgercenter Handicap har derfor etableret en pårørendevejlederfunktion, der kan støtte og vejlede dig som pårørende.

Som pårørende til et barn, ung eller voksen med handicap tilknyttet et botilbud i Københavns Kommune (døgntilbud, døgninstitutioner og aflastning) kan du få vejledning og støtte fra en pårørendevejleder.

Målgruppen for tilbud til pårørende

Pårørende er personer med et nært forhold til borgere med funktionsnedsættelse. Det kan f.eks. være forældre, søskende, partnere, børn og andre nære og varige relationer, som opfatter sig selv som pårørende. Målgruppen for indsatsen er pårørende til borgere med handicap tilknyttet et botilbud i Københavns Kommune (døgntilbud, døgninstitutioner og aflastning).

Samtale med pårørendevejleder

Du kan få en samtale hos pårørendevejlederen om det, du har behov for. Samtalen er fortrolig, og du kan også være anonym. Samtalen kan foregå ved personligt møde eller telefonisk.

Vejledning

Pårørendevejlederen kan give dig viden om og hjælp til at navigere i kommunens tilbud og de forskellige foreninger og netværk, hvor pårørende har mulighed for at få støtte og sparring.

Pårørendevejlederen kan blandt andet hjælpe med følgende:

  • Afhjælpe på din frustration og usikkerhed
  • Være brobygger til foreninger og grupper med henblik på erfaringsudveksling og samtaler med ligesindede
  • Guide dig ift. samarbejdet med kommunen
  • Hjælpe til at støtte din nære i at leve et så meningsfuldt og selvstændigt liv som muligt
  • Yde direkte vejledning i forhold til rollen som pårørende til en borger på botilbud

Åben pårørendevejledning i Borgercenter Handicap første torsdag i måneden

Du er velkommen til at møde op og få råd og vejledning hos pårørendevejlederen i Borgercenter Handicap på Borups Allé 43.

Du kan møde pårørendevejlederen klokken 15-17 den første torsdag hver måned.

Kontakt pårørendevejlederen i Borgercenter Handicap

Hanne Skov Henriksen

Pårørendevejleder

Træffetid

Du kan ringe mandag, tirsdag og torsdag, hvis du vil aftale en tid til en personlig samtale, eller hvis du har spørgsmål.Personlig samtale efter aftale vil typisk ligge mellem klokken 9–16. Personlige samtaler kan foregå i Borgercenter Handicap, på et botilbud eller over telefonen.