Frivillig i en forening

Hvis man ønsker mere fast frivillige arbejde, kan Hverdagsaktivisterne hjælpe med at finde en forening som man kan blive frivillig i.

Hverdagsaktivisterne tilbyder en indledende samtale, hvor vi med den frivillige kan finde frem til det bedste match med en forening.

Hverdagsaktivisterne samarbejder med over 50 foreninger, fordelt på mere end 80 matrikler i Københavnsområdet. Alle foreninger deler samme menneskesyn med Hverdagsaktivisterne, og ser derfor ikke et handicap som en barriere for at blive en del af et frivilligt fællesskab.

Som Forenings Frivillig hjælper Hverdagsaktivisterne den frivillige, såvel som foreningen med en mentor ordning, hvis der skulle være behov for dette.

Flere frivillige kan have behov for rutetræning fra bopæl og ud til foreningen, hjælp til strukturering af opgaver, hjælp til sidemandsoplæring og træning af opgaver, eller hjælp til at blive en del af det sociale fællesskab i foreningen.

Mentor ordningen er altid med henblik på at den frivillige indsats på sigt vil kunne varetages selvstændigt af den frivillige, og dermed uden støtte.