Hverdagsaktivisternes samarbejdspartnere

Hverdagsaktivisterne samarbejder med mere end 50 foreninger, NGO'er og organisationer i København.

Hverdagsaktivisterne har opbygget et bredt netværk med kultur- og foreningsliv i København samt studieordninger og landsdækkende NGO'er. Vores partnerskaber er en afgørende faktor for, at vi kan hjælpe københavnere med handicap til at komme samfundets fællesskaber nærmere. 

Derfor har vi et stærkt udadvendt fokus på at opbygge samarbejder, hvor der bliver bygget bro til foreninger som Boldklubben Skjold og Sparta. 

Boldklubben Skjold: Vi vil gerne have en stor social profil

Video Url

Sparta: Det er rigtig vigtigt for os at have en bredde iblandt vores frivillige

Video Url

Vi hjælper jer på vej med Frivilligrejsen

Som samarbejdspartner hjælper Hverdagsaktivisterne foreningerne rigtig godt på vej. 

Vi er garanter for det gode match imellem forening og frivillig, og ved behov tilbyder vi en mentor for den frivillige, så den gode start sikres bedst muligt. Her har den frivillige mulighed for hjælp til rutetræning fra bopæl til forening, hjælp til træning af opgaveløsning mv. 

Det vil altid være hensigten, at samarbejdet med foreningen og den frivillige på sigt skal løses selvstændigt, uden mentors tilstedeværelse. Efter endt mentorforløb vil vi dog altid have en opsøgende rolle, og altid være til rådighed for sparring og spørgsmål.

Frivilligrejsen

Vis alle

Trin 1: Personlig samtale

Hvad er den frivilliges interesser, drømme og behov?

Trin 2: Find forening

Ud fra samtalen finder vi en forening, der matcher den frivilliges interesser, drømme og behov. 

Trin 3: Foreningsbesøg

Uforpligtende møde, hvor vi undersøger om det er et godt match. 

Trin 4: Prøveperiode

Aftale om en prøveperiode og en mentorordning. Fx rutetræning eller hjælp til opgaveløsning. 

Trin 5: Foreningsfrivillig

Når foreningen og den frivillige er enige om, at de er et godt match, kan mentorordningen ophøre.