IBOS – Instituttet for Blinde og Svagsynede

IBOS ligger i Hellerup,  og er Danmarks største videns- og rehabiliteringscenter for unge og voksne med synsnedsættelse.

Vi hører under Københavns Kommune, men er landsdækkende.

Vi tilbyder, bo- og dagtilbud, uddannelse- og beskæftigelsestilbud, specialrådgivning- og udredning, sociale aktiviteter, faglige netværk og meget mere.

Vi er der for dig med en synsnedsættelse eller blindhed, pårørende og fagpersoner i hele Danmark.

IBOS' opgave

IBOS’ opgave er at bidrage til at mennesker med synsnedsættelse og blindhed har lige adgang til fællesskab, uddannelse, job og det gode liv. Det løser vi ved at løbende udvikle og indsamle, dokumentere og dele viden om syn i hele landet. Det kan vi som et hus med 140 medarbejdere, der hver dag arbejder på tværs af fagområder for at tilbyde specialrådgivning, rehabiliteringsforløb, bo- og dagtilbud, uddannelses- og beskæftigelsestilbud og sociale arrangementer. Og ved at være en del af partnerskaber og projekter med fx universiteter og hospitaler.

Uanset opgaven, vi står over for, så arbejder vi benhårdt på at finde den bedste løsning sammen med fagpersoner og brugere fra hele landet. Det, har vi 150 års erfaring med.

Så ønsker du – enten dig, der har et synshandicap, pårørende eller fagpersoner – viden om almindelig daglig levevis, orientering og mobility, IT, kompensationsmuligheder eller andet i forhold til synstab, så kan du altid ringe og få rådgivning.