Lions Neurocenter

Lions Neurocenter er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Københavns Kommune.

Vi driver bo- og rehabiliteringstilbud for voksne med kompleks, erhvervet hjerneskade i Emdrup og Vanløse og et aktivitets- og samværstilbud i Emdrup.

I Lions Neurocenter arbejder vi for at borgere med kompleks erhvervet hjerneskade opnår et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt.

Det gør vi ved: 

  • at sikre at de rigtige kompetencer er til stede hos vores medarbejdere 
  • til stadighed at udvikle vores evne til at bringe neurofaglig viden ind i det daglige arbejde
  • løbende at udvikle vores evne til og mulighed for at lade beboerne og brugernes ønsker og behov være styrende for tilrettelæggelse af deres hverdag og deres liv.

Vores tilbud bygger på et solidt fagligt fundament og en høj grad af respekt og omsorg for brugerne.