Fra børnehave til skole

Københavns Kommune har forskellige skole- og aktivitetstilbud til børn med særlige behov.

Tilbuddene skal sikre, at barnet får en god overgang og skolegang de første år efter børnehave eller dagtilbud.

Der findes også en række tilbud i løbet af skolealderen.

Skole og specialundervisning

Københavns Kommune har forskellige skoletilbud til børn med særlige behov. Fælles for tilbuddene er, at det er en vurdering af barnets behov, der ligger til grund for valget af skole.

Der findes mange former for specialundervisningstilbud og anden specialpædagogisk bistand. Så vidt det er hensigtsmæssigt, forsøger kommunen at undgå, at barnet eller den unge tages ud af fællesskabet i barnets almenklasse. Støtte inden for rammerne af den almindelige undervisning gives bl.a. i form af undervisningsdifferentiering, supplerende undervisning eller undervisning i hold med støtte fra skolens ressourcecenter.

Specialundervisning er tilbud til børn og unge, der vurderes at have et særligt undervisningsmæssigt behov.

Klub- og fritidstilbud

Får dit barn et særligt undervisningstilbud, er det også muligt at komme i et særligt fritidstilbud. Københavns Kommune har en række specialfritidshjem og -KKFO’er for børn og unge, der ikke kan være i et alment fritidstilbud på grund af psykiske og fysiske handicap eller andre særlige behov. Specialfritidstilbud er som udgangspunkt tilknyttet specialskoler. Der er dog også fritidstilbud som fx basisgrupper på almenområdet, der modtager børn og unge med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder fra flere skoler.

Særlige klubtilbud

De særlige klubtilbud tilbyder aktiviteter og samvær med voksenstøtte. Unge med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder og bevægelseshæmmede har mulighed for at gå i specialklubtilbud, indtil de fylder 25 år. Københavns Kommune har tre specialklubtilbud samt to basisklubtilbud for unge, der på grund af psykiske og fysiske handicap og/eller andre særlige behov, trives og udvikles bedst i et særligt tilrettelagt klubtilbud. Unge med vidtgående vanskeligheder visiteres til specialklubtilbud af Specialområdet, der er en afdeling i Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Ledsagelse

Hvis dit barn er fyldt 12 år og ikke kan færdes alene uden for hjemmet på grund af sin varigt nedsatte funktionsevne, kan du søge om op til 15 timers personlig ledsagelse til dit barn ommåneden. Formålet med ledsageordningen er, at dit barn kan leve på så normale vilkår som muligt trods nedsat funktionsevne. Ledsageren kan fx tage med dit barn til fritidsaktiviteter, kulturelle arrangementer eller på ture.