Fra skole til uddannelse

Læs om mulighederne for uddannelse for mennesker med handicap.

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Unge mellem 17 og 25 år med udviklingshæmning eller andre særlige behov har mulighed for tage en særligt tilrettelagt 3-årig ungdomsuddannelse (STU).

Formålet med ungdomsuddannelsen er, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.

Målgruppe

Ungdomsuddannelsen retter sig mod unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Det er derfor ikke bestemte typer af funktionsnedsættelser eller bestemte diagnoser, der er afgørende for den unges berettigelse til et 3-årigt uddannelsesforløb. Det er det faktum, at den unge ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv om der ydes specialpædagogisk støtte. Den unge kan påbegynde et STU-tilbud til de fylder 25 år.

Læs mere om den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse - STU

Uddannelse på særlige vilkår

Unge borgere med nedsat funktionsevne har mulighed for at få en uddannelse på særlige vilkår i form af specialundervisning eller særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse. 

Arbejdsevnevurdering

Hvis Borgercenter Handicap vurderer, at den unges arbejdsevne er så nedsat, at den kun kan foregå i meget beskyttede rammer og på lige vilkår med andre i samme helbredsmæssige situation, vil førtidspension være en mulighed.

Allerede før den unge fylder 18 år, kan der lægges en plan for rehabilitering.

Planen laves i samarbejde med den unge og dennes pårørende. Borgercenter Handicap i Socialforvaltningen og Jobcenter København Ungecentret i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen samarbejder om at afklare forsørgelsesgrundlaget for den unge, før han eller hun fylder 18 år.