Overgang til folkepension

Det er en god idé at forberede sig på overgangen til folkepension i god tid. Det kan have betydning for din økonomi og for, hvad du kan ansøge om. Det har også betydning for, hvilke instanser i kommunen du vil være tilknyttet fremover. 

Du vil som udgangspunkt nå folkepensionsalderen, når du fylder 67 år. For nogle vil pensionsalderen dog være 65 år, afhængig af, hvornår du er født.

Vær opmærksom på, at der er forskel på, om du i forvejen modtager førtidspension i forhold til, om du selv skal foretage dig noget i forbindelse med overgangen til folkepension.  

Kan jeg fortsat modtage de ydelser, jeg modtager på nuværende tidspunkt?

Modtager du merudgiftsydelse, bortfalder den, når du bliver folkepensionist, medmindre du allerede har en BPA-ordning (Borgerstyret Personlig Assistance).

Har du en BPA-ordning eller en ledsageordning, kan du bevare disse ordninger, forudsat, at de er bevilget, inden du bliver folkepensionist.

Hvis du modtager hjemmevejledning (socialpædagogisk bistand), kan denne ligeledes bevares, efter at du er blevet folkepensionist. 

Hvilke andre muligheder har jeg for hjælp og støtte som folkepensionist?

Som folkepensionist vil du kunne ansøge om forskellige former for støtte, økonomisk eller praktisk.

Hvis du i forvejen modtager førtidspension, vil du muligvis kende nogle af disse støttemuligheder i forvejen.

Du bliver tilknyttet Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune 

Du bliver som udgangspunkt tilknyttet Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, når du bliver folkepensionist.

Der kan være særlige forhold, der gør, at du bevarer tilknytningen til Borgercenter Handicap under Socialforvaltningen.

Hvis du, inden du bliver folkepensionist, fx bor i et af Socialforvaltningens botilbud, vil du kunne blive boende der og typisk bevare tilknytningen til Socialforvaltningen. Det samme gør sig gældende i forhold til andre ydelser, du måtte have fået bevilget efter serviceloven, fx dagtilbud eller hjemmevejleder, hjemmepleje og hjælpemidler.

Hvis du er udviklingshæmmet og modtager hjemmepleje, vil du som udgangspunkt blive i Socialforvaltningen i forhold til ydelser, du modtager efter serviceloven. 

Hvad angår alle andre forhold, herunder selve folkepensionen, vil du som udgangspunkt altid skulle være tilknyttet Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Hvis du er ægtefælle til en førtidspensionsmodtager, som er tilknyttet Borgercenter Handicap, vil du selv forblive tilknyttet borgercentret, også i forhold til din folkepension og øvrige forhold.

Hvorvidt du helt eller delvist skal bevare tilknytningen til Socialforvaltningen, er en vurdering, der foretages af Borgercenter Handicap. Du vil, inden du bliver folkepensionist, modtage besked om, hvor du fremadrettet vil skulle henvende dig vedrørende dine forskellige forhold og eventuelle ydelser.   

Hvad skal jeg selv foretage mig i forbindelse med, at jeg bliver folkepensionist?

Hvis du ikke modtager førtidspension, før du når folkepensionsalderen, vil du selv skulle søge om folkepension. Hvis du derimod modtager førtidspension, vil du automatisk overgå til folkepension, når du når pensionsalderen.

Omkring to måneder før du når folkepensionsalderen, får du et brev fra Udbetaling Danmark. Her står der, hvordan du søger folkepension, og hvad du skal gøre, hvis du vil vente med at gå på folkepension.

Kontakt Borgercenter Handicap eller Sundheds- og Omsorgsforvaltningen for yderligere råd og vejledning.

Borgercenter Handicap

Borgercenter Handicap

Borups Allé 43

2200 København N

Åbningstider

Mandag 09:00 - 15:00

Tirsdag 09:00 - 15:00

Onsdag 09:00 - 15:00

Torsdag 13:00 - 17:00

Fredag 09:00 - 13:00

Sunheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Borups Allé 41

2200 København N