Københavns Kommunes logo

Specialfysioterapien

Genoptræning og fysioterapi i vores fysioterapilokaler, sansestimulering på vores udendørs sansesti eller i vores indendørs snoezelrum for borgere med funktionsnedsættelser og terapibassin.

Specialfysioterapi adskiller sig fra andre fysioterapier og svømmehaller, fordi vit vi er skabt til at tage os af borgere med særlige udfordringer.

I specialfysioterapien har vi en særlig faglig forståelse for specialområdet, og alle vores medarbejdere er vant til at arbejde med borgere med funktionsnedsættelser. Det kommer både til udtryk i deres metoder og tilgange, og også fysisk i de rammer og redskaber, vi stiller til rådighed.

I vores svømmehal, eller terapibassin, er der badelifter og miljøet er specifikt indrettet efter målgruppens behov. Der er plads i omklædningsrummene og en bred trappe der sikrer, at alle kan komme sikkert i vandet. Derudover er er særlige redskaber såsom nakkestøtter og baderinge, og man bliver guidet af en ekspert i målgruppen som hjælper med at sikre, at alle får en god oplevelse i vandet.

Spørgsmål og svar om specialfysioterapien

Vis alle

Hvad er en ”specialfysioterapi”?

Det, der gør os specielle og adskiller os fra andre fysioterapier og svømmehaller er, at vi er skabt til at tage os af borgere med særlige udfordringer. Således har vi i specialfysioterapien en særlig faglig forståelse for specialområdet, og alle vores medarbejdere er vant til at arbejde med borgere med funktionsnedsættelser, hvilket både kommer til udtryk i deres metoder og tilgange, og også fysisk i de rammer og redskaber, vi stiller til rådighed.

I vores svømmehal, eller terapibassin, er der badelifter og miljøet er specifikt indrettet efter målgruppens behov. Der er plads i omklædningsrummene og en bred trappe der sikrer, at alle kan komme sikkert i vandet. Derudover er er særlige redskaber såsom nakkestøtter og baderinge, og man bliver guidet af en ekspert i målgruppen som hjælper med at sikre, at alle får en god oplevelse i vandet.

Hvem er vi?

Specialfysioterapiens formål er at give udviklingshæmmede over 18 år et fysioterapeutisk tilbud, som kan være med til at understøtte den enkelte borger fysisk og psykisk i hverdagslivet. Vi er et hold af engagerede fysioterapeuter, som tilbyder specialiseret træning i vores nyrenoverede lokaler på amager. Derudover har vi et terapibassin, som ledes af to badeassistenter, som står klar til at sikre jer en god oplevelse i det varme vand.

Vores nærmeste samarbejdspartnere er pårørende, læger, sygeplejersker, andre terapeuter, sagsbehandlere, hjemmevejledere, hjælpemiddelkonsulenter, bandagister, psykologer og psykiatere.
 

Hvad tilbyder vi?

Den Specialfysioterapeutiske enhed er tværgående og dækker således alle centre under Borgercenter Handicap i Københavns Kommune. Der tilbydes behandling individuelt og på hold som enten genoptræning efter sundhedslovens §140, genoptræning og vedligeholdende træning efter serviceloven § 86 stk.1 og 2 eller tilbud af behandlingsmæssig karakter § 102.

Vores terapibassin kan desuden udlånes til grupper udenfor Borgercenter Handicap, såfremt der er ledige tider. Du kan læse meget mere om vores terapibassin på siden Specialfysioterapiens terapibassin.

Hvis du er interesseret i at høre mere om os og om hvad vi kan gøre for dig, er du meget velkommen til at kontakte os.

Hvordan kommer jeg i gang?

Du skal have henvisning fra egen praktiserende læge.
Inden henvendelse til Specialfysioterapien kontaktes egen praktiserende læge for at få en henvisning til træning af enten vedligeholdende eller genoptræningsmæssig karakter. Når denne er erhvervet, kan borgerens kontaktperson eller pårørende tage kontakt til Specialfysioterapien med henblik på at få vurderet det individuelle behandlingsbehov til fysioterapeuterne.

Ofte vil det være sådan, at borgeren i en kortere periode kommer på en venteliste. Terapeuterne vurderer løbende borgerne på listen og bestræber os på at de kommer i behandling så hurtigt som muligt. 

Behandling, rådgivning og instruktion

Specialfysioterapien tilbyder genoptræning eller vedligeholdende træning. Fysioterapeuten vurderer sammen med borgeren og dennes kontaktperson/pårørende målet for genoptræning/vedligeholdende træning. Det/de opsatte mål kan af funktionsmæssig karakter og relatere sig til dagligdagsfunktioner og/eller være målrettet fx bevægeindskrænkning i et led eller genoptræning efter et brud.

Borgere i behandling i Specialfysioterapien kan også modtage rådgivning og instruktion i brug af hensigtsmæssige hjælpemidler.
Der er mulighed for at gå på forskellige hold fx almen træning eller sundhedsfremmehold, der understøtter dagligdagsfunktioner målrettet den enkelte borgers behov.

Varighed

Varighed af behandlingsforløb er altid individuelt betinget og evaluering sker i samarbejde med pædagogisk personale, borgeren selv, tilknyttede sygeplejerske, SOSU, læger, kontaktperson og eventuelle pårørende.  

Terapibassinet

Hos specialfysioterapien tilbyder vi også træning i vand, hvilket både er god træning for krop og sind. Vores svømmehal har åbent både i dags- og aftentimerne og kan bookes af borgere i og uden for COS.

Kom med en tur i svømmehallen, mød livredderne og læs, hvorfor en tur i COS’ svømmehal altid er den bedste dag i ugen.

Er du interesseret i en tur i svømmehallen?

Terapibassinet er tilgængeligt for borgere med udviklingshæmninger, som tilhører Københavns Kommune. Men også andre kan nyde bassinet, og vi har for eksempel gode erfaringer med at udlåne bassinet til gigtforeninger og seniorklubber.

Hvis man da ellers kan finde en ledig tid. For selvom pladsen ikke er trang fysisk og svømmehallen har længe åbent, er der mange om buddet.

Hvis du er interesseret i at høre mere om bassinet og eventuelt, hvornår der er ledige tider, så kontakt livredderne for at høre mere.

Kontakt

Rikke Bangsgaard

Rikke Bangsgaard

Afdelingsleder

Specialfysioterapien

Specialfysioterapien

Svømmehallen

Svømmehallen

Fussingvej 19

2300 København S

Livredder Flemming T. Petersen

Telefon: 3530 3340  

E-mail: C170@kk.dk

Livredder Charlotte Sørensen

Telefon: 3530 3340

E-mail: MQ00@kk.dk