Specialterapien

Genoptræning og anden fysio- og ergoterapeutisk behandling, sansestimulation i vores snoezelrum, terapibassin samt træning på vores udendørs sansesti for borgere med funktionsnedsættelser.

Specialterapien i Københavns Kommune tilbyder træning, råd og vejledning til borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. 

Vi er specialiserede i at arbejde med borgere med særlige udfordringer, og har derfor en særlig faglig viden og forståelse for målgruppen. Det kommer til udtryk i metoder og tilgange vi bruger og i de fysiske rammer, som er designet til borgere med funktionsnedsættelse. Vi har fx et terapibassin og to snoezelrum til sansestimulation. 

Spørgsmål og svar om specialterapien

Vis alle

Hvad er en ”specialterapi”?

Specialterapien er rettet specifikt mod mennesker med funktionsnedsættelser. Vi har derfor en særlig faglig forståelse for specialområdet, og alle vores medarbejdere er vant til at arbejde med borgere med særlige udfordringer. Det kommer til udtryk i vores metoder og tilgange og de fysiske rammer og redskaber, vi stiller til rådighed.

I terapibassinet er der fx badelift til badestol og badebåre, og miljøet er specifikt indrettet efter målgruppens behov. Der er god plads i omklædningsrummene og en bred trappe, der sikrer at alle kan komme sikkert i vandet. Derudover har vi særlige redskaber, som nakkestøtter og baderinge, og man bliver guidet af specialiserede badeassistenter, som har erfaring med målgruppen og hjælper med at sikre, at alle får en god oplevelse i vandet.

Vores specialdesignede snoezelrum giver mulighed for sansestimulation og sanseoplevelser hos mennesker med fysiske og psykiske funktionsnedsætter i alle aldre. Vores terapeuter, som er eksperter i krop og sanser, kan guide til aktiviteter, der aktiverer eller dæmper sansesystemet alt efter det særlige behov hos den enkelte borger.  

Hvad tilbyder vi?

Specialterapien tilbyder genoptræning, vedligeholdende træning, rådgivning og vejledning efter sundhedslovens §140 og servicelovens § 86 stk.1 og 2.  

Målene for træningen kan være af funktionel karakter, relateret til genoptræning eller vedligeholdelse af funktioner i hverdagen, eller de kan være rettet mod optræning af styrke, bevægelighed og koordination efter svækkelse eller skade hos borgeren. 

En fysio- eller ergoterapeut vurderer målet for det terapeutiske forløb sammen med borgeren og borgerens kontaktperson eller pårørende.  

Vi tilbyder også rådgivning og vejledning i brug af hjælpemidler, forflytning, lejring og lignende, og man er velkommen til at kontakte os ved problemer med spise- og synkefunktion eller ved behov for sparring om udarbejdelse af en sanseprofil. 

Endelig tilbyder vi mulighed for deltagelse på forskellige hold målrettet almen styrke- og bevægelighedstræning, der understøtter, at den enkelte borger kan bevare almene funktioner.

Hvis du er interesseret i at høre mere om os og om, hvad vi kan gøre for dig, er du meget velkommen til at kontakte os.

Hvem er vi?

Vi er et hold af engagerede fysioterapeuter og ergoterapeuter, som tilbyder specialiseret træning i vores nyrenoverede lokaler på Amager. Derudover har vi et terapibassin, der bliver bestyret af to badeassistenter, som står klar til at sikre jer en god oplevelse i det varme vand.

Vi er sat i verden med det formål at give udviklingshæmmede borgere over 18 år et fysioterapeutisk tilbud, som kan være med til at understøtte den enkelte borger fysisk og psykisk i hverdagslivet.

Vores nærmeste samarbejdspartnere er pårørende, læger, sygeplejersker, andre terapeuter, sagsbehandlere, hjemmevejledere, hjælpemiddelkonsulenter, bandagister, psykologer og psykiatere.  

Hvordan kommer jeg i gang?

Hvis en borger har behov for fysio- eller ergoterapeutisk træning eller behandling, kan man henvende sig direkte til Specialterapien. Her taler vi om, hvordan vi bedst kan støtte borgeren, og vi vurderer det aktuelle behov.  

Vi bestræber os på, at borgeren kan starte træning eller behandling så hurtigt som muligt herefter. Som oftest vil borgeren dog komme på en venteliste i en kortere periode afhængigt af behovet.  

Varighed

Varigheden af behandlingsforløb er altid individuelt betinget. Vi evaluerer forløbene i samarbejde med pædagogisk personale, borgeren selv, tilknyttede sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, læger, kontaktpersoner og eventuelle pårørende.  

Terapibassinet

Specialfysioterapien tilbyder træning i vand i vores terapibassin. Bassinet har åbent både i dag- og aftentimerne og kan bookes af borgere  med tilknytning til Borgercenter Handicap. Bassinet kan desuden udlånes til grupper udenfor Borgercenter Handicap, hvis der er ledige tider.

Er du interesseret i en tur i bassinet? 

Terapibassinet er tilgængeligt for borgere med udviklingshandicap i Københavns Kommune. Andre kan dog også nyde bassinet, og vi har gode erfaringer med at udlåne det til gigtforeninger og seniorklubber.

Af og til kan det dog være svært at finde en ledig tid. For selv om det fysiske rum er stort, og bassinet har længe åbent, så er der mange om at bruge det. 

Hvis du er interesseret i at høre mere om bassinet og om ledige tider, kan du kontakte badeassistenterne. Læs mere under "kontakt" her på siden. 

Snoezelrum

Vi udlejer vores to snoezelrum til institutioner og foreninger i og uden for Københavns Kommune. Rummene byder på sanseoplevelser og sansestimulation, der kan aktivere eller berolige sansesystemet hos mennesker med nedsat funktionsevne alt efter, hvad den enkelte har behov for. Det kan bidrage til øget overskud og livskvalitet hos borgerne.  
I de specialindrettede rum findes mulighed for individuel stimulation med lyd, lys, vibration, specielt designet til at varetage stimulation af såvel dæmpende som aktiverende karakter og indrettet til at tage højde for alle typer af funktionsnedsættelse. Hvis du gerne vil se, hvordan der ser ud i snoezelrummene og opleve stemningen, kan du hente en kort video her på siden. 

Hvordan lejer man et snoezelrum?

Vis alle

Hvem kan leje et rum?

Foreninger og institutioner kan leje et af de to snoezelrum til træning med borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der kan have gavn af sansestimulation. 

Kontakt tilbudsleder Rikke Bangsgaard eller medarbejdere i Specialterapien for at høre nærmere om de mange muligheder for sansestimuli, som rummene tilbyder – og om det evt. kunne være noget for jer.  
 

Betaling og tilmelding

Hvis I ønsker at leje et af de to snoezelrum, skal I kontakte tilbudsleder Rikke Bangsgaard eller medarbejdere i Specialterapien. 

Her kan I høre mere om priser og jeres muligheder, og vi aftaler sammen, hvordan forløbet sammensættes, så det passer bedst til jer. Herefter indbetaler I et gebyr til en introduktionstime. 

Introduktion til rummet

Når I har indbetalt gebyret, aftaler vi en tid til en introduktion af snoezelrummet. Her får I både en generel introduktion til snoezeluniverset og en introduktion til de tekniske redskaber i rummet.  

I booker introduktionen hos Rikke Bangsgaard eller medarbejderne i Specialterapien, og her kan I også italesætte eventuelle særlige behov, så vi bedst muligt kan skræddersy programmet til jer.  
 

Hvordan kommer vi i gang?

Når I har fået den officielle introduktion til rummene, er I klar til at gå i gang med at opleve snoezel-universet. Der skal altid være en ledsager med borgeren, og vi anbefaler, at man kun har én bruger med i rummet ad gangen, indtil man har lært rummet og alle dets funktioner og knapper at kende. 

Hvis man senere ønsker at tage to borgere med i rummet, er det meget vigtigt, at disse to borgere har samme behov for typen af stimulation – enten afspændende eller vækkende.

Vi foreslår desuden, at I booker en terapeut fra Specialterapien til at deltage ved jeres første besøg i snoezel-rummet. Herved har I en faglig sparringspartner, som kan understøtte, at brugeren får de rette sanseoplevelser.

Hvor finder vi snoezelrummene?

De to snozelrum er lokaliseret på Amager og i Københavns Nordvestkvarter:  

Snoezelrum Robertshøj: 
Robert Jacobsens Vej 11A
2300 København S

Snoezelrum Lynghuset: 
Provstevej 4
2400 København NV

 

Kontakt

Rikke Bangsgaard

Rikke Bangsgaard

Afdelingsleder

Specialterapien

Specialterapien

Terapibassinet

Terapibassinet

Fussingvej 19

2300 København S

Livredder Flemming T. Petersen

Telefon: 3530 3340  

E-mail: C170@kk.dk

Livredder Charlotte Sørensen

Telefon: 3530 3340

E-mail: MQ00@kk.dk

Tag med i snoezelrummet

Video Url