Ny Ellebjerg

Ny Ellebjerg er et botilbud til voksne borgere med udviklingshæmning og i nogle tilfælde mobilitetsnedsættelser og/eller psykiatriske diagnoser. Der er plads til 26 borgere i alderen 18-75 år.

På Ny Ellebjerg har vi fokus på borgernes ret til selv- og medbestemmelse. Vi øver selvstændighed gennem almene opgaver i hjemmet og borgerne er en fast del af ansættelsesprocessen, når vi ansætter nye medarbejdere. 

Borgerne på Ny Ellebjerg har brug for forskellig grad af støtte og vejledning til praktiske, administrative, sociale og personlige aktiviteter og gøremål i deres hjem. Herudover har de fleste brug for pædagogisk ledsagelse på ture og ved aktiviteter ud af huset. Samtidig er der mange ting, borgerne kan, og på Ny Ellebjerg arbejder vi med at styrke og dyrke disse evner samtidig med at vi støtter op om de ting, der kan være svært.

Lejligheder og fællesarealer

Vi har 26 boliger fordelt på to etager. Lejlighederne er 31-34 kvadratmeter med eget badeværelse og tekøkken. 

Fællesarealerne er indrettet hjemligt, og så de passer til beboernes forskellige behov. 

Målgruppen på 1. sal er borgere, hvor der er behov for struktur, tydelighed og begrænsede stimuli. Derfor har vi tre køkkener og spisestuer på første sal, så borgerne kan spise i mindre grupper.

På 2. salen er målgruppen karakteriseret ved at have gavn af at indgå i større sociale fællesskaber. På anden sal er pladsen derfor prioriteret til et stort fællesområde med køkken, spisestue og opholdsstue, som inviterer til socialt fællesskab i hverdage og weekender.

Livet på Ny Ellebjerg

Dagligdagen på Ny Ellebjerg er lagt i faste strukturerede rammer, der er tilpasset den enkeltes behov. Vi træner færdigheder som madlavning, rengøring og indkøb i den udstrækning, den enkelte beboer ønsker. Borgerne er så vidt muligt med til at lave mad og dække bord. Nogle er køkkenskrivere og andre er mere med til selve madlavningen. Borgerne er med til at planlægge, hvad vi skal have at spise. Det sker på etagemøder, hvor vi også planlægger, hvad vi skal lave til fester og højtider.

Pårørendesamarbejde

Som pårørende har I typisk en livslang historik med borgeren. I samspil med vores neuropædagogiske viden og pædagogiske metoder og tilgange kan vi sammen skabe muligheder for, at borgerne kan udvikle sig og opleve øget selvstændighed og selvbestemmelse i hverdagen.

Det er derfor vigtigt for os, at vi har et godt samarbejde med pårørende. Vi støtter altid op om, at de hidtidige relationer i familien bevares, og vi ønsker, at I som pårørende også føler jer hjemme og velkomne, når I kommer på besøg på Ny Ellebjerg.

Pårørenderåd og pårørendeinvolvering

Pårørende tilbydes løbende samtaler med personalet, og I er desuden altid velkomne til at bede om en samtale. Vi tilbyder en samtale kort efter indflytning og mindst én gang om året for alle beboere og pårørende.

Ny Ellebjerg og bostedet Ringertoften har et fælles pårørenderåd, som mødes to gange årligt. Formålet er at skabe et rum, hvor pårørende, beboere og medarbejdere kan udvikle og opbygge et vigtigt samarbejde med fælles fokus på trivsel og tillid mellem alle parter.
 

 

Botilbuddet Ny Ellebjerg

Ny Ellebjerg er en almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig i ABL efter § 105 stk. 2

Kontakt os

Ny Ellebjerg

Ny Ellebjerg

Carl Jacobsens Vej 23A

2500 Valby

Ring til os

  • 1. sal: 40 48 62 10 / 40 48 62 11
  • 2. sal: 40 48 62 12 / 40 48 62 13

Malene Damsholt

Malene Damsholt

Afdelingsleder