Vinhaven

Botilbuddet Vinhaven er et botilbud for voksne borgere med udviklingshæmning. Der er plads til 16 borgere i alderen 18-70

Borgerne er i høj grad selv i stand til at mestre hverdagslivet, og kan derfor klare sig med minimal hjælp og støtte.

Der er dog altid medarbejdere til stede i huset, så man altid kan få hjælp, vejledning eller anden støtte.

Botilbud Vinhaven er en del af Bofællesskaberne (BOF), som består af i alt otte botilbud. Ved at være en del af Bofællesskaberne er vi sikret struktureret vidensdeling og erfaringsudveksling blandt medarbejderne, hvilket kommer borgerne til gode og sikrer, at vi altid kan yde den bedste støtte.

Lokalområdet

Vores adresse er Vinhaven 30 i Valbys havekvarter. Vi er placeret mellem Vigerslevparken og Valby idrætspark, hvilket giver god mulighed for udendørs aktiviteter og gåture i det grønne.

Vinhavens målgruppe

Vinhaven er en almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig, ABL, efter §105 stk. 2

Kontakt botilbuddet Vinhaven

Botilbuddet Vinhaven - Vinhaven 48

Botilbuddet Vinhaven

Vinhaven 48

2500 Valby

Pia Finne

Pia Finne

Proces- og projektleder