Grøndalsvænge

Grøndalsvænge er et bo- og dagtilbud for voksne borgere med handicap, som har brug for støtte til at klare de daglige behov. En del af beboerne har massive fysiske handicap. Borgerne på Grøndalsvænge er 40+. Der er plads til 50 borgere på Grøndalsvænge.

I grønne omgivelser lige bag Fuglebakken station, finder du Grøndalsvænge. Vi er et stort og farverigt botilbud, som er placeret i nordvests grønne omgivelser.

Vi har et rigtig godt forhold til vores nabolag, som vi ofte inviterer ind til for eksempel festival, ferniseringer, traditioner og fællesspisning. På Grøndalsvænge tror vi på, at livet skal leves mens vi lever, og vi gør derfor vores bedste for at skabe fest og farver i hverdagen med forskellige aktiviteter, som borgerne ønsker.

Formålet med at bo her er, at vores ældre medborgere har mulighed for at vedligeholde, bruge og udvikle potentialer og færdigheder mest muligt og opnå højest mulig livskvalitet. Vi tilstræber, at borgerne kan profitere af hinandens selskab og at de kan være en del af et fællesskab, men også, at der ro til at være sig selv.

Lejlighederne

Som beboer på Grøndalsvænge får du din egen bolig med tekøkken, toilet og bad. Boligerne er cirka 42 kvadratmeter og badeværelserne er indrettet med plads til kørestole og loftlifte for de borgere, der har brug for det.

På Grøndalsvænge har vi 48 boliger fordelt på fire etager. På hver etage er der fællesområder med blandt andet fælles køkken- og spiserum, hvor de der har lyst, spiser sammen. I stuen har vi desuden sanserum, aktivitetsrum og en lille café som frit kan benyttes af alle borgere. I vores café holder vi blandt andet koncerter, fredagsbio og én gang om måneden danner caféen rammen om vores lokale gudstjeneste som varetages af Grøndalskirkens organist og præst.
 

Lokalområdet

Grøndalsvænge er placeret lige bag Fuglebakken station, hvilket giver nem adgang til offentlig transport. Vi er omgivet af flotte, grønne gå-stier, hvilket inviterer til et aktivt liv i skønne udendørs omgivelser. Derudover er vi placeret dejligt centralt og har derfor gode indkøbsmuligheder og hyggelige caféer i gåafstand. 

Dagtilbuddet "Huset"

"Huset" er Grøndalsvænges interne dagtilbud. ”Huset” ligger på samme matrikel som botilbuddet, og borgerne har derfor ikke travlt med at komme ud ad døren for at nå en bus. Der er plads til, at det foregår i borgers eget tempo. I Huset bliver der tegnet, bagt, ordnet blomster og meget mere. Det er et dagtilbud, hvor borgerne vælger forskellige aktiviteter - tæt på deres hjem.

Der er 30 halvdagspladser og 15 heldagspladser i dagtilbuddet Huset.
 

Pårørendesamarbejde

På Grøndalsvænge har vi et ønske om, at pårørende oplever sig inkluderet og inviteret indenfor til hver en tid.

På Grøndalsvænge ser vi de pårørende som en vigtig ressource for at sikre den bedste støtte af borgeren. Derfor har vi et åbent hus, hvor pårørende, venner og andre i borgers netværk altid er velkomne til at komme på besøg, og vi inviterer også indenfor til særlige begivenheder som fx fællesspisninger og sommerfester.

Det er desuden altid muligt at aftale et møde med en medarbejder eller leder på Grøndalsvænge, hvis man som pårørende har spørgsmål, brug for sparring eller af anden grund behov for at snakke med en af vores dygtige medarbejdere.

Pårørenderåd og pårørendeinvolvering

På Grøndalsvænge forsøger vi at involvere de pårørende, så man forbliver en aktiv del af borgers liv. Derfor har vi også beboer- og pårørenderåd, som mødes minimum en gang om året. I rådet sidder både pårørende og beboere fra tilbuddet, og det er deltagerne selv, som bestemmer hvilke punkter, der skal diskuteres ved møderne.

Det er også pårørende- og beboerrådet der kan beslutte, om tilbuddet skal sende nyhedsbreve til de pårørende, og hvilke fælles arrangementer, året skal byde på.

Det er borgeren, der bestemmer niveauet af involvering

Det er vigtigt for os på Grøndalsvænge, at de pårørende føler sig tilpas inddragede i livet på tilbuddet og trygge i, at vi gør det bedste for borgeren. Derfor inviteres pårørende som udgangspunkt også med til årlige samarbejdsmøder.

Da vi arbejder med voksne borgere, er det vigtigt for os, at vi værner om deres privatliv, sørger for at deres rettigheder bliver overholdt og generelt følger deres ønsker og behov så langt hen ad vejen som muligt. Det er derfor også borger selv, der bestemmer, hvor involveret den enkelte pårørende skal være. Langt det meste af tiden kan vi finde en god balance, hvor pårørendes behov og borgers behov bliver mødt, men det kan ske, at vi må skuffe enkelte pårørende, da vi altid sætter borger og borgers ønsker først.

"Jeg har et godt liv endnu"

Få et indblik i hverdagen på Grøndalsvænge i denne artikel fra Information

Grøndalsvænges målgruppe

Botilbuddet er en almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig, ABL, efter §105 stk. 2.
Dagtilbuddet er et aktivitets- og samværstilbud efter §104.

Tilsynsrapport for Grøndalsvænge 2023

Kontakt

Botilbuddet Grøndalsvænge

Botilbuddet Grøndalsvænge

Rabarbervej 6

2400 København NV

Joan Dam Nielsen

Joan Dam Nielsen

Botilbudsleder

Line Tannebæk Pedersen

Line Tannebæk Pedersen

Afdelingsleder

Afdelingsleder for 1. sal og nattevagter

Hanne Fjordvang

Hanne Fjordvang

Afdelingsleder

Afdelingsleder for 2. sal

Camilla Emilie Gotthard Bugtrup

Camilla Emilie Gotthard Bugtrup

Afdelingsleder

Afdelingsleder for 3. sal og Huset