Botilbuddet Vinklen Baldersgade

Botilbuddet Vinklen Baldersgade ligger på Nørrebro. Det er et tilbud for borgere med autismespektrumforstyrrelser og nedsat kognitiv funktionsevne i alderen 18-65 år. Det er en forudsætning, at borgerne har pension for at afholde udgiften til lejligheden.

Hverdagen i Baldersgade

Botilbuddet Vinklen Baldersgade er et botilbud under ABL § 105 stk.2.
Borgerne modtager socialpædagogisk støtte jf. servicelovens § 85. 

Borgerne bliver støttet til at opnå for dem et godt og indholdsrigt liv gennem et vedvarende fokus på selv-og medbestemmelse. Der er fokus på udvikling af borgernes selvstændighed således de på sigt, kan bo i egen lejlighed evt. med § 85 støtte. 

Der tages udgangspunkt i den enkelte borger, dennes ressourcer og udviklingspotentiale. Støtten kan fx være til: Praktiske opgaver i hjemmet, hygiejne og egenomsorg, medicin-håndtering, indkøb og kost, deltagelse i beskæftigelse og uddannelse og udvikling af sociale kompetencer eller strategier.

Målet med at bo i Botilbuddet Vinklen Baldersgade er, at borgerne gennem daglig faglig støtte opnår psykisk trivsel, udvikler praktiske færdigheder og kompenserende strategier med udgangspunkt i KRAP, Neuropædagogik, strukturpædagogik og Low Arousal.

Der er tre medarbejdere ansat. Beboerne kan kontakte fleksnattevagten telefonisk i løbet af nattetimerne for råd og vejledning. 

På Botilbuddet Vinklen Baldersgade er der mulighed for at tilmelde sig kostordning. Bebo-erne har mulighed for at deltage i forskellige arrangementer, events og traditioner - og for at være en aktiv del af planlægningen på husmøderne. 

Der afholdes altid indflytningssamtaler, hvor mere information gives fx om tilbuddets pæ-dagogiske tilgange og metoder, pårørendesamarbejde, aktuelle mødetider for medarbejde-re og lignende.

Lokalområdet 

Botilbuddet Vinklen Baldersgade har Nørrebros pulserende byliv med caféer og shoppe-muligheder i sit nærområde. Der er også forskellige parker tæt på tilbuddet, som Banana-parken og Nørrebroparken. Den sorte og røde plads er ligeledes lige rundt om hjørnet. Både metrostationen Nørrebro og Skjolds Plads er tæt på, S-togsstationen Nørrebro ligger 500 m. fra tilbuddet og busserne 5C og 6A er i gåafstand fra tilbuddet.

Baldersgades målgruppe

Botilbuddet Vinklen Baldersgade er et tilbud for borgere med autismespektrumforstyrrelser og nedsat kognitiv funktionsevne i alderen 18-65 år. Det er en forudsætning, at borgerne modtager pension for at kunne afholde udgiften til lejligheden.

Kontakt

Katrine Marie Hansen (faglig leder)
Tlf.nr.: 5162 9830
E-mail: AW58@kk.dk

Susanne Wolfsberg (botilbudsleder)
Tlf.nr.: 26 81 66 67
E-mail: HL72@kk.dk

Tilbuddets adresse: Baldersgade 9, 2200 København N