Botræningstilbuddet Vinklen Nordhavn

Botræningstilbuddet Vinklen Nordhavn er for borgere med autismespektrumforstyrrelser og komorbiditet i alderen 18-35 år. Botræningstilbuddet Vinklen Nordhavn er et midlertidigt afklaringstilbud under Servicelovens § 107 og der er 12 pladser på tilbuddet.

Hverdagen på botræningstilbuddet Nordhavn

Målet på botræningstilbuddet er, at borgerne gennem faglig støtte opnår praktiske færdigheder, kompenserende mestringsstrategier, så de, på sigt kan bo i egen lejlighed evt. med § 85 støtte. Borgerne betaler husleje og prisen bliver beregnet på baggrund af deres konkrete indtægtsgrundlag og bliver justeret, hvis indtægtsgrundlaget ændrer sig.

Borgerne har mulighed for at kontakte en nattevagt telefonisk for råd og vejledning om natten. 

På Botræningstilbuddet Vinklen Nordhavn er der mulighed for at tilmelde sig kostordning og der er skærpet fokus på udvikling af sociale kompetencer gennem et fælles tredje, som er aktiviteter som borgerne er med til at bestemme på fx beboermøderne.

Der er en skøn fælles stue, hvor der både bliver spist i fællesskab, lavet forskellige aktiviteter og afholdt beboermøder. De har også en fælles altan, der benyttes flittigt i sommerhalvåret. Borgerne har mulighed for at deltage i forskellige arrangementer, events og traditioner.

Pædagogisk arbejdes der med psykoedukation, neuropædagogik, Low arousal og KRAP.

Derudover støttes borgerne i afklaring af forsørgelsesgrundlag i samarbejde med jobcenter.

Der afholdes altid indflytningssamtaler, hvor mere information gives fx om tilbuddets pædagogiske tilgange og metoder, pårørendesamarbejde, aktuelle mødetider for medarbejdere og lignende.

Lokalområdet

Botræningstilbuddet Vinklen Nordhavn har adresse på Århusgade 157. Tilbuddet en del af det spirende og pulserende nye kvarter Nordhavn, hvor der er et blomstrende butiks- og caféliv, gode muligheder for en dukkert året rundt i havnebadet, benytte offentlige kondifaciliteter og i det hele taget nyde godt af det skønne nye københavnerkvarter. Tilbuddet er beliggende tæt på Nordhavn station, hvor der både kører metro og S-tog samt adgang til havnebussen ved Orientkaj.

Vinklen Nordhavns målgruppe

Botræningstilbuddet Vinklen Nordhavn er for borgere med autismespektrumforstyrrelser og komorbiditet i alderen 18-35 år. Botræningstilbuddet Vinklen Nordhavn er et midlertidigt afklaringstilbud under Servicelovens § 107 og der er 12 pladser på tilbuddet.

Kontakt

Katrine Marie Hansen (faglig leder)
Tlf.nr.: 5162 9830
E-mail: AW58@kk.dk
Susanne Wolfsberg (botilbudsleder)
Tlf.nr.: 26 81 66 67
E-mail: HL72@kk.dk

Tilbuddets adresse: Århusgade 157, 1. tv, 2150 Nordhavn