CAS 1

CAS 1 er et bo- og dagtilbud for voksne borgere med varig nedsat funktionsevne. Der er plads til 36 beboere på botilbuddet og 4 borgere i dagtilbuddet.

For os i CAS 1 er der stor værdi i, at vi er forskellige og har forskellige måder at gøre tingene på. Vi finder det vigtigt at der er stor alsidighed i personalegruppen, som derfor rummer både mænd og kvinder, pædagoger og medhjælpere, unge som ældre. Fælles for alle medarbejdere i CAS1 er dog, at vi er tålmodige, nysgerrige, kreative og rummelige.

Vi vurderer, at en forskellighed blandt os ansatte er godt, fordi der netop også er stor forskellighed blandt borgerne i CAS1, som har meget forskellige behov for støtte og hjælp. Alle har dog brug for omsorg, og for os i CAS1 handler omsorgsarbejdet om tryghed og om at møde borgerne med ”professionel kærlighed”. Beboerne skal føle sig trygge ved medarbejdere og nye situationer da det er igennem tryghed og tillid, at beboerne kan udvikle sig. 

Vi bestræber os på at give borgerne gode og for dem interessante oplevelser i dagligdagen ud fra deres funktionsniveau, det kan fx være en tur på fælleden, skoven på stranden, andre er glade for at komme indkøbstur, komme på bustur eller andre aktiviteter. Størsteparten af borgerne i CAS 1 benytter sig desuden af enten vores interne dagtilbud, Cassen, eller eksterne dagtilbud.

Lejlighederne i botilbuddet

CAS 1 huser 4 afdelinger. Afdelingerne har dejlige brede gange og store rummelige lejligheder med hver tilknyttet badeværelser. På hver afdeling findes en fælles stue og køkken, på nogle af afdelingerne er køkkenet aflukket og andre er det åbent i forlængelse med stuerne.

På hver afdeling er der personalekontor, vaske- og medicin rum. 

Lokalområdet

CAS 1 er beliggende på Amagerfælledvej, hvilket betyder at vi har frodige Amager Fælled lige i nærheden, men også bylivet på Amager er inden for rækkevidde.

Vi er desuden placeret tæt på andre tilbud med lignende målgrupper, hvilket giver sociale muligheder for beboerne og faglige sparringsmuligheder for personalet.

Pårørendesamarbejde

For os er det vigtigt med et tæt samarbejde med både pårørende og værger, da det er en forudsætning for, at borgerne trives. Vi er klar over, at pårørende rummer en masse viden om deres familiemedlem som er ganske værdifuldt for os og for borgeren.

Både personalet og ledelsen er altid åbne for en snak, og man er derfor altid velkommen til at kontakte os, eller bare kigge forbi til en kop kaffe og en god dialog om tykt og tyndt.

CAS 1's målgruppe

Botilbuddet CAS 1 er en almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig, ABL, efter §105 stk. 2.

Det interne dagtilbud, Cassen, er et aktivitets- og samværstilbud efter §104.

Kontakt

CAS 1

Amagerfælledvej 199

2300 København S

Peter Vingaard Salgado
Tilbudsleder
 

Telefonnumre til afdelingerne

CAS 1.0C: Tlf. 20 28 26 77

CAS 1.1C: Tlf. 20 28 22 19

CAS 1.2C: Tlf.  20 43 91 47

CAS 1.1B: Tlf. 23 49 94 81

CAS 1.2B: Tlf. 21 49 12 58

CAS 1.3B: Tlf. 21 49 05 41