Det Runde Hus

Det Runde Hus er et botilbud for 27 borgere i alderen 18-40 år.

Borgerne har udviklingshæmning og diagnoser inden for autismespektret. Forudsigelighed og en struktureret hverdag er derfor afgørende for deres trivsel.

Vores pædagogiske arbejde er målrettet på at hjælpe borgerne i deres personlige udvikling, særligt ved at styrke dem i deres sociale- og kommunikative kompetencer. Målet er, at den enkelte borger oplever et meningsfyldt og selvstændigt liv.

Vi arbejder også tæt med pårørende og borgernes dagtilbud. Borgerne er i dagtimerne tilknyttet enten et dagtilbud, skole eller arbejde.

Vores pædagogiske fundament tager udgangspunkt i en neuropædagogisk og anerkendende tilgang. Fordi vi er en del af Center for Autisme og Specialpædagogik, tilbydes medarbejderne en autismeuddannelse for at styrke deres faglighed ift. målgruppen.

Der er ansat 1 botilbudsleder, 1 faglig leder, 21 faste fuldtidsstillinger og 6 nattevagter.

Fysiske rammer

Det Runde hus ligger på Emblasgade 1, 2100 København Ø. Botilbuddet blev bygget i 2013 og som navnet fortæller, er det bygget som et rundt hus. Vi har 27 lejligheder fordelt på 3 etager med elevator. Alle lejligheder har eget tekøkken og badeværelse. Hver etage har 2 fællesstuer/køkkener og personalekontor.

Omkring et er et grønt græsareal og en charmerende afskærmet gårdhave. Her er træterrasse og bordbænkesæt som beboerne har glæde af.

Omkring bebyggelsen er opsatte bænke, hvorfra man kan nyde livet og omgivelserne i nærområdet. Ved bebyggelsen er desuden et flisebelagt torv der vender over mod en afdeling med familieboliger.

Langs stierne i området er smukke træer, der givet et godt afbræk til beboelseskvarteret. Ved og omkring bygningerne er der mulighed for parkering. Ved boligerne er desuden overdækkede cykelstativer.

Kontakt

Ghita Østenby

Botilbudsleder

Emblasgade 1

København Ø