Lynghuset

Lynghuset er et bo- og dagtilbud for voksne borgere med udviklingshæmninger og multiple funktionsnedsættelser.

Lynghuset har 29 lejligheder fordelt på 4 etager, der ligger som en beskyttende vinkel om terrasser, gårdhaver og en glaspyramide. På hver etage er der 5-9 lejligheder og et fællesrum - alle etager har adgang til enten gårdhave eller terrasse. 
Lejlighederne er etværelses med tekøkken og har et stort badeværelse. Der er loftlift, der fører fra bolig ud til badeværelset. Badeværelserne er etableret med flytbar bruser og vask. Lejlighederne har fransk altan, og de fleste lejligheder vender ud mod Provstevej og Theklavej.

Oplevelseshuset er vores interne dagtilbud

De fleste af aktiviteterne foregår i vores dagtilbud, Oplevelseshuset, som er en del af matriklen på Lynghuset. Oplevelseshuset er et 2-etagers sansehus med glasfacade, vinterhave og en åben terrasse. Der er lifte i alle fællesrum, så det er muligt at forflytte og træne med borgeren i fællesarealerne. Vi har en træningscykel og to udendørs sofacykler. 

I samme bygning ligger også et af Københavns Snoezelrum, hvilket giver os let adgang til at booke og bruge sanserummet, og herigennem give borgerne endnu flere gode oplevelser gennem stimulering af sanseapparatet.

Oplevelseshuset har plads til 29 borgere, hvoraf 25 af pladserne er forbeholdt Lynghusets beboere.

Lokalområdet

Lynghuset ligger på Provstevej 4, 2400, København Nordvest. Det er en livlig bydel med mange mennesker på gaderne og caféer og butikker fx en café som bliver drevet af et andet tilbud for udviklingshæmmede. Tv-glad ligger tæt på. Nørrebro station er inden for gåafstand.

Pårørendesamarbejde

I Lynghuset har vi et ønske om, at pårørende oplever sig inkluderet og inviteret indenfor til hver en tid.

I Lynghuset ser vi de pårørende som en vigtig ressource for at sikre den bedste støtte af borgeren. Derfor har vi et åbent hus, hvor pårørende, venner og andre i borgers netværk altid er velkomne til at komme på besøg, og vi inviterer også indenfor til særlige begivenheder som fx fællesspisninger og sommerfester.

Det er desuden altid muligt at aftale et møde med en medarbejder eller leder i Lynghuset hvis man som pårørende har spørgsmål, brug for sparring eller af anden grund behov for at snakke med en af vores dygtige medarbejdere.

Pårørenderåd og pårørendeinvolvering

I Lynghuset forsøger vi at involvere de pårørende, så man fortsat er en aktiv del af borgerens liv. Derfor har vi også beboer- og pårørenderåd, som mødes minimum en gang om året. I rådet sidder både pårørende og beboere fra tilbuddet, og det er deltagerne selv, som bestemmer hvilke punkter, der skal diskuteres ved møderne.

Det er også pårørende- og beboerrådet der kan beslutte, om tilbuddet skal sende nyhedsbreve til de pårørende, og hvilke fælles arrangementer, året skal byde på.

Det er borgeren, der bestemmer niveauet af involvering

Det er vigtigt for os i Lynghuset, at de pårørende føler sig tilpas inddragede i livet på tilbuddet og trygge i, at vi gør det bedste for borgeren. Derfor inviteres pårørende som udgangspunkt også med til årlige samarbejdsmøder.

Da vi arbejder med voksne borgere, er det vigtigt for os, at vi værner om deres privatliv, sørger for at deres rettigheder bliver overholdt og generelt følger deres ønsker og behov så langt hen ad vejen som muligt. Det er derfor også borger selv, der bestemmer, hvor involveret den enkelte pårørende skal være. Langt det meste af tiden kan vi finde en god balance, hvor pårørendes behov og borgers behov bliver mødt, men det kan ske, at vi må skuffe enkelte pårørende, da vi altid sætter borger og borgers ønsker først.

Lynghusets målgruppe

Lynghusets botilbud er almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig, ABL, efter §105 stk. 2.
Lynghusets dagtilbud er et aktivitets- og samværstilbud efter §104.

Tilsynsrapport for Lynghuset 2023

Hvordan kommer jeg i kontakt med jer?

Lynghuset

Lynghuset

Provstevej 4

2400 København NV

Afdelingstelefoner 

  • Stuen: 51 62 98 37 
  • 1. sal: 51 62 94 45 
  • 2. og 3. sal: 51 62 94 47
     

Tina Susanne Nielsen

Tina Susanne Nielsen

Tilbudsleder

Socialforvaltningen

Provstevej 4

2400 København NV