Dag- og beskæftigelsestilbuddet Horisonten

Omgivet af grønne haver og med udsigt over Øresund ligger Horisonten. Horisonten er et dag- og beskæftigelsestilbud for voksne borgere med moderat til svær fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og flere forskellige diagnoser.

Borgerne kommer på Horisonten i dagtimerne på hverdage fra 8.00-14.45 og bor enten hjemme hos forældre eller i botilbud i Københavns Kommune.

På Horisonten er vi pt. 16 medarbejdere og op til 75 borgere i alderen fra 20 år og op.

Meningsfuld beskæftigelse
Vi tror på, at alle har et udviklingspotentiale, som vi sammen kan sætte i spil. På Horisonten laver vi derfor skræddersyede læringsforløb, som rykker borgerne tættere på nye livsmuligheder og sigter mod at borgerne får gode erfaringer med meningsfuld beskæftigelse. Vi bruger dokumentation som et vigtigt redskab i hverdagen til at kvalificere fagligheden.

Støtte og vejledning
Vi arbejder med den enkeltes udviklingspotentiale og behov for støtte. Det indbefatter både læringsforløb, beskæftigelse og aktiviteter, støtte til personlig pleje, medicinhåndtering, fysisk og verbal støtte til måltider og til at være sammen med de andre borgere på tilbuddet.

Mange af borgere har ikke et talesprog, men benytter lyde, kropssprog, tegn, billeder og andre former for kommunikation.

Gennem kreativitet, sansestimulering, fysisk udfoldelse, IT, samvær og oplevelser fremmer vi venskaber og personlige kompetencer, der tager udgangspunkt i den enkeltes behov. 

Hvordan kommer jeg i kontakt med jer?

Hanne Andersen Raymond

Hanne Andersen Raymond

Funktionsleder af Horisonten

Pallesvej 80

2300 København S

Lone Krog

Lone Krog

Faglig Leder