Dagtilbuddet 12’eren

12’eren er et aktivitets- og samværstilbud for borgere med autisme, udviklingshæmning og et moderat til højt støttebehov.

Hverdagen i 12’eren

På 12’eren er der 7 pladser. Hverdagen har en høj grad af struktur og vi arbejder med den enkeltes potentiale for udvikling gennem kendte og fastlagte aktiviteter. Brugerne har brug for støtte og vejledning i forhold til hele deres hverdag i aktivitets- og samværstilbuddet. Det medvirker til at vedligeholde færdigheder, øve sociale færdigheder og mestre hverdagen.

På 12’eren er der gode muligheder for skærmning, da en stor del af brugerne trives bedst i mindre skærmede miljøer. Derfor har nogle af brugerne på 12’eren et rum at trække sig tilbage i.

12’eren er en del af Spektrum og har til huse på Sundby Væksthus på Amager. Alle tilbud i Spektrum er i en proces, hvor der er et tiltagende fokus på sansestimuli, sanseprofiler og arbejdet med low arousal.

Aktiviteter

På 12’eren er der fokus på bevægelse og fysisk aktivitet. Vi spiller boldspil, går i motionsrummet, svømmer og cykler ture. Vi har også mindre kreative forløb med aktiviteter som perler, tegning og lignende. Vi tager ture ud af huset, både til fods og i bus, og vi arbejder med at træne sociale kompetencer i mindre grupper.

Kommunikation

Hovedparten af brugerne på 12’eren har ikke noget talesprog, men kan benytte lyde, kropssprog og tegn. Derfor fylder andre former for kommunikation end talesprog meget i hverdagen på 12’eren.

Faglige tilgange og metoder

En anerkendende tilgang er grundstenen i tilbuddets relationelle arbejde, og vi arbejder med strukturpædagogik og neuropædagogik. Vi er i gang med at implementere KRAP-metoder.

Kontakt

Mads Boelt Hansen

Mads Boelt Hansen

Forstander

Lone Krog

Lone Krog

Faglig Leder

Hanne Andersen Raymond

Hanne Andersen Raymond

Afdelingsleder