Dagtilbuddet 14’eren

14’eren er et aktivitets- og samværstilbud for borgere med autisme, udviklingshæmning og fuldstændigt støttebehov.

Hverdagen i 14’eren

På 14’eren er der 8 pladser. Hverdagen på 14’eren er kendetegnet af en høj grad af struktur, og brugerne har behov for fuld støtte. Vi har fokus på den enkelte brugers nærmeste udviklingszone, og tager hensyn til borgernes behov for faste strukturer og rutiner. Vi arbejder med sansestimuli, sansemotorisk og med fokus på low arousal. 

Alle brugere på 14’eren har mulighed for at trække sig tilbage i et individuelt brugerrum. Vi tilbyder mindre skærmede miljøer, som brugergruppen på 14’eren trives bedst i.

Brugerne har brug for fuld støtte og vejledning i forhold til hele deres hverdag i aktivitetstilbuddet. I 14’eren er der mulighed for forskellige ture både til fods og i bus. Der er fokus på at træne sociale kompetencer.

14’eren er en del af Spektrum og har til huse i Sundby Væksthus på Amager.

Kommunikation

Hovedparten af brugerne af 14’eren har ikke noget verbalt sprog, men kan benytte lyde, kropssprog og tegn. Derfor fylder andre former for kommunikation end talesprog meget i hverdagen i 14’eren.

Faglige tilgange og metoder

Den anerkendende tilgang er en grundsten i tilbuddets relationelle arbejde. Vi arbejder med strukturpædagogik og neuropædagogik og tilbuddet er i gang med at implementere KRAP-metoder.

Kontakt

Mads Boelt Hansen

Mads Boelt Hansen

Forstander

Lone Krog

Lone Krog

Faglig Leder

Hanne Andersen Raymond

Hanne Andersen Raymond

Afdelingsleder