Dagtilbuddet 15’eren

15’eren er et aktivitets- og samværstilbud for borgere med autisme, udviklingshæmning og fuldstændigt støttebehov.

Hverdagen i 15’eren

På 15’eren er der 4 pladser. Hverdagen på 15’eren er kendetegnet af en høj grad af struktur og brugerne i dagtilbuddet har behov for fuld støtte. I hverdagen er der fokus på den enkelte brugers nærmeste udviklingszone, men under hensyn til den enkeltes behov for faste dagsstrukturer og rutiner. Vi arbejder med sansestimuli, sansemotorisk og med low arousal. 

Alle brugerne på 15’eren har mulighed for at trække sig tilbage i et individuelt rum og vi tilbyder en høj grad af skærmning. Brugergruppen på 15’eren trives bedst i mindre skærmede miljøer.

Brugerne har brug for fuld støtte og vejledning i forhold til hele deres hverdag i aktivitetstilbuddet. På 15’eren er der mulighed for forskellige ture både til fods og i bus. Der er fokus på at træne sociale kompetencer. 15’eren er en del af Spektrum og har til huse i Sundby Væksthus på Amager.

Kommunikation

Hovedparten af borgene på 15’eren har ikke noget verbalt sprog, men kan benytte lyde, kropssprog og tegn. Derfor fylder andre former for kommunikation end talesprog meget i hverdagen på 15’eren.

Faglige tilgange og metoder

Den anerkendende tilgang er en grundsten i tilbuddets relationelle arbejde. Vi arbejder med strukturpædagogik og neuropædagogik og tilbuddet er i gang med at implementere KRAP-metoder.

Kontakt

Mads Boelt Hansen

Mads Boelt Hansen

Forstander

Lone Krog

Lone Krog

Faglig Leder

Hanne Andersen Raymond

Hanne Andersen Raymond

Afdelingsleder