Dagtilbuddet 17’eren

17’eren et aktivitets- og samværstilbud for borgere med autisme, udviklingshæmning og et moderat til højt støttebehov.

Hverdagen i 17’eren

17’eren består af 13 pladser. I tilbuddet er der en tydelig struktur og genkendelighed, så brugerne får en tryg hverdag.

I hverdagen er vi delt ind i mindre grupper, både hjemme på matriklen eller ude på tur til forskellige udflugtsmål. Vi støtter brugerne i at udvikle sociale kompetencer.

Der er stort behov for trygge og forudsigelige rammer hver dag og brugerne af 17’eren har brug for støtte og vejledning i forhold til hele deres hverdag i dagtilbuddet. Der er mulighed for at nogle borgere trækker sig tilbage og mulighed for skærming for nogle af brugerne af tilbuddet. Vi arbejder både med at vedligeholde færdigheder og at mestre hverdagen.

17’eren er en del af Spektrum og har til huse i Sundby Væksthus på Amager. Alle tilbud i Spektrum har fokus på sansestimuli, sanseprofiler og arbejde med low arousal.

Aktiviteter

I 17’eren er svømning en af de faste aktiviteter. Vi har egen have, hvor det er muligt at lave lettere havearbejde. Nogle af de tilbagevendende aktiviteter i tilbuddet er mindre service- og sorteringsopgaver. Der er også sang- og musikaktiviteter.

Faglige tilgange og metoder

Den anerkendende tilgang er en grundsten i tilbuddets relationelle arbejde, vi arbejder med strukturpædagogik og neuropædagogik, og tilbuddet er i gang med at implementere KRAP-metoder.

Kontakt

Mads Boelt Hansen

Mads Boelt Hansen

Forstander

Lone Krog

Lone Krog

Faglig Leder

Hanne Andersen Raymond

Hanne Andersen Raymond

Afdelingsleder