Dagtilbuddet Langhuset

Langhuset et aktivitets- og samværstilbud for borgere med autisme, udviklingshæmning og et højt til fuldstændigt støttebehov.

Hverdagen i Langhuset

Langhuset består af 9 pladser. På tilbuddet er der en tydelig struktur og genkendelighed, så brugerne får en tryg hverdag. I Langhuset har brugerne behov for en høj grad af eller fuldstændig støtte for at komme igennem dagen. Dog kan en del af brugerne godt med den nødvendige støtte indgå i sociale sammenhænge. Derfor har vi fokus på at træne sociale kompetencer.

Der er stort behov for trygge og forudsigelige rammer hver dag og brugerne i Langhuset har brug for støtte og vejledning i forhold til hele deres hverdag i dagtilbuddet. En del af brugerne har behov for at kunne trække sig tilbage. Derfor er der mulighed for at nogle af brugerne i Langhuset benytter sig af individuelle rum for at skærme sig. Vi arbejder både på at vedligeholde færdigheder og på at mestre hverdagen.

Langhuset er en del af Spektrum og har til huse på Sundby Væksthus på Amager. Alle tilbud i Spektrum har fokus på sansestimuli, sanseprofiler og arbejde med low arousal.

Aktiviteter

Udover at de i Langhuset, som i andre tilbud i Spektrum, tager på en del ture både til fods og med bus, er der i Langhuset et særligt fokus på det sociale omkring måltidet. Her er fokus både på kost og på madfællesskabet. Tilbuddet har også mange aktiviteter der bliver understøttet af bevægelse og fysisk aktivitet.

Faglige tilgange og metoder

Den anerkendende tilgang er en grundsten i tilbuddets relationelle arbejde. Vi arbejder med strukturpædagogik og neuropædagogik og tilbuddet er i gang med at implementere KRAP-metoder.

Kontakt

Mads Boelt Hansen

Mads Boelt Hansen

Forstander

Lone Krog

Lone Krog

Faglig Leder

Hanne Andersen Raymond

Hanne Andersen Raymond

Afdelingsleder