Dagtilbuddet Naturteamet

Naturteamet er et aktivitets- og samværstilbud for borgere med autisme, udviklingshæmning og et højt støttebehov.

Hverdagen i naturteamet

Naturteamet er delt i to mindre teams: Skovbussen og Skovhuset. Der er 8 pladser og brugerne indgår i mindre grupper i hverdagen. Vi skaber en stabil, genkendelig og dermed tryg dagsrytme, men der er kun begrænset mulighed for individuel skærmning i naturteamets tilbud.

Skovhuset har base på Østerbro ved siden af et andet tilbud i Spektrum, Øresund. Herfra bevæger skovhuset sig dagligt til deres faste base i skoven i Vedbækområdet, hvor de blandt andet saver brænde til skovens shelterpladser. Hjemme på matriklen på Øresund, er der blandt andet mulighed for at lave forfaldende havearbejde i tilbuddets have. Dagene starter og slutter på Østerbro.

Skovbussen er et matrikelløst og udkørende tilbud, der hver morgen afhenter brugerne på deres hjemmeadresser. Skovbussen er udkørende og har 20-25 forskellige naturdestinationer, de benytter i forhold til årstid og vejrforhold. Vi er ude alle dage og får masser af frisk luft. Hverdagen er bl.a. kendetegnet af tilberedning af trangia måltider og udendørsliv. Brugerne bliver sat af hjemme hos sig selv hver eftermiddag.

Naturteamet er en del af Spektrum og har fokus på sansestimuli, sansemotorik og sanseprofiler.

Kommunikation

Hovedparten af brugerne i naturteamet har et verbalt sprog.

Faglige tilgange og metoder

Den anerkendende tilgang er en grundsten i tilbuddets relationelle arbejde. Vi arbejder med strukturpædagogik og neuropædagogik, og tilbuddet er i gang med at implementerer KRAP-metoder.

Kontakt

Mads Boelt Hansen

Mads Boelt Hansen

Forstander

Lone Krog

Lone Krog

Faglig Leder

Hanne Andersen Raymond

Hanne Andersen Raymond

Afdelingsleder