Dagtilbuddet Øresund

Øresund et aktivitets- og samværstilbud for borgere med autisme, udviklingshæmning og et højt til fuldstændigt støttebehov.

Hverdagen i Øresund

Øresund består af 16 pladser og ligger på ydre Østerbro. På Øresund er der en høj grad af struktur og genkendelighed for brugerne. Vi arbejder med den enkeltes potentiale for udvikling, med hensyn til behovet for støtte i aktiviteter og dagsprogrammer. På Øresund indgår brugerne i mindre grupper i hverdagen, hvor vi har fokus på at træne sociale kompetencer. Det er muligt i begrænset omfang at skærme mellem grupper af brugere, men der er ikke mulighed for skærmning ved brug af individuelle rum.

Struktur, aktiviteter og dagsprogrammer bliver tilrettelagt så den enkelte kan mestre det. Støtte til personlig pleje, medicinhåndtering og fysisk og verbal støtte til sociale situationer er alt sammen en del af hverdagen på Øresund. Fælles for brugerne på Øresund er, at de kan få det svært, hvis der bliver stillet for høje krav til dem. Det kan resultere i selvskadende og udadreagerende adfærd. 

Dagtilbuddet er målrettet brugere med mange forskellige behov, og vi tilpasser hverdagen til den enkelte. Øresund er en del af Spektrum og har fokus på sansestimuli, sansemotorik, sanseprofiler og low arousal.

Aktiviteter

Øresund har en hyggelig have. Tilbuddet tager på forskellige ture både til fods og i bus. Der er fast rytmik og tilbuddet benytter sig ofte af et Snoozle-rum i Gentofte.

Faglige tilgange og metoder

Den anerkendende tilgang er en grundsten i tilbuddets relationelle arbejde. Vi arbejder med strukturpædagogik og neuropædagogik og tilbuddet er i gang med at implementere KRAP-metoder.

Kontakt

Mads Boelt Hansen

Mads Boelt Hansen

Forstander

Lone Krog

Lone Krog

Faglig Leder

Hanne Andersen Raymond

Hanne Andersen Raymond

Afdelingsleder