Brønshøjvej

Brønshøjvej er et aktivitets,- lærings- og beskæftigelsestilbud til dig, der har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og er i alderen fra 18 år og opefter.

På Brønshøjvej får du mulighed for at udforske dine færdigheder og opdage dine ressourcer. Du kan også komme i beskæftigelse via vores samarbejde med eksterne virksomheder.

Brønshøjvej er en del af Captum, som består af både beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud, der skaber rammer og udfoldelsesmuligheder, hvor du gradvis kan opnå større mestring af dit eget liv. Hvis du ønsker at prøve kræfter med andre typer af arbejdsopgaver eller -områder, er det derfor muligt at komme i praktik inden for Captums egne rammer.   

Hverdagen på Brønshøjvej

På Brønshøjvej arbejder vi aktivt med at udvikle den enkeltes sociale og faglige kompetencer. Borgerne skal kunne se og mærke deres egen udvikling, og derfor arbejder vi med CV´er til borgerne, der skal synliggøre og dokumentere dette.

Vi samarbejder med Kulturhuset Pilegården og Social Cantina, som er vores tætte naboer. Her bruger vi hinandens kompetencer og ressourcer og hjælper hinanden med at få hverdagen til at gå op.

Vi har også fokus på affaldssortering og biodiversitet, og i lokalsamfundet bliver der lagt mærke til vores miljøvenlige indsats med at holde dele af Brønshøj ren for skrald.

På Brønshøjvej opfordrer og motiverer vi borgerne til at tage ansvar for og løse arbejdsopgaver til gavn for egen udvikling og til gavn for fællesskabet. Vi arbejder målrettet med at tilbyde borgerne meningsfuld beskæftigelse på baggrund af kompetencer, evner og interesser.

I vores smukke lokaler, er der både plads til fællesskabet og til mere afskærmet fordybelse. Vi hjælper dig med at finde frem til dine ressourcer, og her er højt til loftet og masser af hjerterum.

Hvert kvartal arbejder vi med et forudbestemt tema. Fx biodiversitet, venskaber, sundhed osv. Temaet bliver omdrejningspunktet for kvartalets fællesfredage, fællesmøder og  dagligdagen generelt.

Struktur

For at give borgerne en forudsigelig hverdag med overblik over dagens indhold, arbejder vi med dagsskemaer og piktogrammer, der fx skal visualisere morgen- og eftermiddagsmøder.  

Hvordan kommer jeg i kontakt med jer?

Lærings-, beskæftigelses- og aktivitetstilbuddet Brønshøjvej

Lærings-, beskæftigelses- og aktivitetstilbuddet Brønshøjvej

Brønshøjvej 17D
2700 Brønshøj

Tilbudsleder Vibeke Jessen

Tilbudsleder Vibeke Jessen

Tilbudsleder for Captum

Teamleder Michelle Kürstein Nielsen

Teamleder Michelle Kürstein Nielsen

Teamleder på Brønshøjvej,