Medarbejder i café, butik og værksteder i Kraftværket

Kraftværket er et tilbud til dig med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse fra 18 år og op. Her kan du beskæftige dig med alt fra gartneropgaver, medieproduktion, pakkeri, snedkeri, genbrug, opgaver i køkkenet og vores café og meget andet.

Kraftværket er et lærings- og beskæftigelsestilbud som tilbyder en bred vifte af opgaver og udfoldelsesmuligheder. Her er der fokus på, at du får mulighed for hele tiden at udvikle dig og opnå gradvis større mestring af dit liv. Vi arbejder benhårdt for at understøtte meningsfuld beskæftigelse, arbejdsidentitet og bygge bro til det ordinære arbejdsmarked og det omkringliggende lokalsamfund.

Vi holder til i Vordingborggade 15 på Østerbro, og hverdagen på Kraftværket ser forskellig ud alt efter, hvilket team du arbejder i. Læs mere her. 

Teams og arbejdsområder   

Vis alle

Pakkerimedarbejder

I Pakkeriet på Kraftværket arbejder vi med en række forskellige pakkeopgaver for eksterne samarbejdspartnere. Det kan bl.a. være pakning af blodtype-kort og tandstikker i æsker.

Pakkeriet arbejder aktivt med peer to peer, hvor øvede medarbejdere understøtter og oplærer nye kollegaer i opgaverne. Af og til er der også kundebesøg i arbejdstiden, og vores kunder giver sig god tid til at lære borgerne at kende.

Læs mere om opgaverne som pakkerimedarbejder

Café og butik

I café- og butiksteamet, kan man afprøve mange forskellige funktioner. Teamet dækker både serviceopgaver, køkkendrift, cafédrift, iværksætteri, kundebetjening og meget mere.

Køkkenmedarbejder 

I køkkenet bliver der dagligt produceret et sundt og nærende måltid, som alle der arbejder på Kraftværket, kan købe. Vi producerer også mad og kage til salg i vores café på Østerbro. Caféen har åbent for lokalområdet tirsdage og torsdage. Medarbejderne er med i hele produktionen og står også for at vaske op. Her arbejder der også med peer to peer, hvor øvede medarbejdere understøtter og oplærer nye kollegaer i opgaverne.
Læs mere om opgaverne som køkkenmedarbejder

Serviceteamet 

Serviceopgaverne i café- og butiksteamet understøtter driften af vores smukke hus på Østerbro i Vordingborggade. Teamet sørger bl.a. for, at der er er er rent og pænt på indendørs- og udendørsarealer. Serviceteamet driver også husets vaskeri, der både retter sig mod interne tilbud og eksterne kunder.

Der er også mulighed for, at blive kontorhjælper i kursus- og mødecenteret i Borgercenter Handicap. Opgaverne spænder over alt fra uddeling af frugt og mælk, gøre mødeservering klar på vogne, opvask, rengøring af køleskabe mv.
Læs mere om opgaverne i serviceteamet

Iværksætteriopgaver

Iværksætteriopgaverne i Kraftværket er også knyttet til vores butik og café. I butikken sælger vi både genbrugsting og egen brugskunst.

Arbejdet består i at upcycle genbrug til salg i butikken. Teamet finder hele tiden på nye spændende tiltag, og et af de seneste tiltag er et samarbejde med "To Good To Go". Gennem dette samarbejde modtager vi forskellige typer af varer, der skal pakkes og udleveres til kunder.  

Gartner og snedker

Gartnerne og snedkerne har base i Kraftværket i Vordingborggade på Østerbro. Nogle opgaver løses enten af gartneriet eller snedkeriet, mens andre løses i fællesskab. 

Gartnerne er dog meget på farten, da de er ude at løse forskellige opgaver for private virksomheder, boligforeninger, bosteder og private. Gartnerholdet har både faste kunder, hvor de kommer flere gange om ugen samt enkeltopgaver. 

Snedkerne arbejder i øjeblikket med en større produktion af sansevogne, som er særligt velegnet til borgere med autisme. Derfor bliver sansevognene bestilt og solgt til vores autismetilbud i Borgercenter Handicap. Medarbejderne arbejder med alle led i produktionen. Værkstedet tilbyder også snedkerfaglige kurser for medarbejderne.  

Læs mere om opgaverne som gartner og snedker

Mediehuset Juno

Mediehuset Juno arbejder med videoproduktion, fotografi, SoMe, lyd og eventafvikling. Medarbejderne bliver derfor trænet i at håndtere kameraer, lydudstyr, video og lave billedredigering.

Mediemedarbejderne er med fra idé til færdigt produkt. Samarbejde og respekt for hinandens forskelligheder vægtes højt på Juno, ligesom den positive tilgang til en lærerig hverdag.
Læs mere om Mediehuset Juno

Hvordan kommer jeg i kontakt med jer?

Vibeke Jessen

Vibeke Jessen

Tilbudsleder

Susi Jacobsen

Susi Jacobsen

Faglig leder