Service-, vaskeri- og genbrugsmedarbejder i Team Service

Team Service er et beskæftigelsestilbud med tre servicehold til dig, der har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og er i og er i alderen 18 år og opefter.

I beskæftigelsestilbuddet Team Service har du mulighed for at arbejde med faste serviceopgaver. Vi bor i Sundby Væksthus på Amager, og du kommer til at arbejde på et af vores tre hold: Serviceholdet, vaskeriholdet eller værkstedsholdet. 

Du kan vælge og prøve forskellige arbejdsopgaver på de tre hold, og vi samarbejder og hjælper hinanden med at yde en god service på tværs af holdene. Målet er, at du har mulighed for at udvikle dig og opleve arbejdsidentitet.

Hverdagen i Team Service 

Serviceholdet

Serviceholdet står for den daglige drift af Sundby Væksthus, og sørger for, at det hele spiller. Det er opgaver som:  

 • at holde fællesarealerne ryddelige  
 • at fjerne skrald på udearealerne 
 • at spritte overflader af i caféen og i spisehuset
 • at fylde op med diverse toiletartikler
 • at hente og bringe varer af lageret i kælderen
 • at fordele varer til de interne tilbud i huset 
 • at gøre konferencesal og spisehus klar til møder og arrangementer  
 • at sørge for forplejning til arrangementerne. 

Vaskeriholdet

Vaskeriholdet står for den daglige drift af vaskeriet i Sundby Væksthus. Målet er, at borgerne selvstændigt kan udføre de forskellige delopgaver, som er forbundet med at drive et vaskeri. Det er opgaver som: 

 • at afhente vasketøj hos kunderne
 • at vaske for interne tilbud 
 • at vaske og rulle duge i forbindelse med udlejning af konferencelokaler
 • opgaver for eksterne kunder.

Værkstedsholdet

Værkstedsholdet arbejder med diverse opgaver og projekter i forbindelse med genbrug og genbrugsmaterialer. Vi arbejder både indendørs og udendørs afhængig af den konkrete opgave. Det er opgaver som:  

 • at hente genbrugsvarer på genbrugspladsen og hos andre, der donerer ting til os 
 • at rengøre genbrugsvarerne i serviceværkstedet og gøre dem klar til salg 
 • at køre varerne til Kraftværkets genbrugscafé, hvor de bliver solgt
 • at fremstille produkter af forskellige genbrugsmaterialer til vores årlige julemarked
 • at aflevere vasketøj til vaskerikunderne.

HVORDAN KOMMER JEG I KONTAKT MED JER?

Lone Erichsen

Daglig leder