Kan jeg komme med i TeamOP?

Hvis du er over 18 år og har været ledig i lang tid – og har nogle udfordringer, som du skal have hjælp til at mestre, kan det være TeamOP er noget for dig.

Det skal du tale med din sagsbehandler om.

Her kan du se målgrupper, vores aktiviteter er for:

Borgere, der er tilknyttet Borgercenter Handicap

Borgere i §107-tilbud, der får mentorstøtte. Dette er særligt unge med autisme i alderen 18-30 år, som på nuværende tidspunkt ikke kan indgå i det almindelige uddannelsessystem eller arbejdsmarked. 

Borgere med mentorstøtte, henvist fra jobcentret

Borgerne, der er får mentorstøtte og bliver henvist fra jobcenteret. Disse er mellem 18-65 år og har haft længere perioder med ledighed og har ofte sociale, psykiske og/eller fysiske udfordringer.  

Borgere i virksomhedspraktik og job med løntilskud: 

Praktikanter og løntilskudsmedarbejdere der ikke er i mentorstøttede forløb, men i praktik eller ansat tidsbegrænset på almindelige vilkår gennem kommunen. Disse borgere er oftest mere ressourcestærke og bidrager ved at understøtter intern drift og udvikling af projekter.