Aktiviteter i TeamOP

TeamOPs tilbud handler om meningsfuld beskæftigelse.

Vi har projekter indenfor tre områder: 

  • Pædagogisk team 
  • Medieværkstedet  
  • Bæredygtig By 

Afprøv dine pædagogiske evner i Pædagogisk team

Det pædagogiske team laver en bred vifte af events og aktiviteter. Her får du som praktikant mulighed for at afprøve dine pædagogiske evner ved at planlægge og udføre aktiviteter for andre borgere med udfordringer. 

Som en del af teamet kommer du blandt andet til at beskæftige sig med at skabe fællesskaber på tværs af borgergrupper, fysiske aktiviteter og samskabelse gennem grønne tiltag.  

Prøv dig selv af med forskellige medier i Medieværksted

Hos medieværkstedet får man mulighed for at være en del af det team, som udvikler digitale platforme og laver grafisk arbejde. Vi udvikler hjemmesider, apps og digitale værktøjer. Vi producerer podcast, video og laver grafisk design.  

Vær med til at gøre klimaet grønnere i Bæredygtig by

Bæredygtig By teamet udvikler og varetager projekter, der gør en forskel på det grønne område.

Som praktikant i Bæredygtig by er du med til at skabe haver, der fremmer biodiversitetet, du er med til at drive et hydroponisk dyrkningsanlæg (dyrkning i vand), er med til at levere affaldssorteringssystemer til institutioner - og er med i mange andre projekter med formålet at formidle om miljø og klima.