Københavns Kommunes logo

Læringsforløb i gruppe til dig, som har autisme

Her kan du læse om læringsforløb for dig, der har autisme, er over 18 år og ønsker mere viden om din diagnose.

Huset for tidlige forbyggende indsatser tilbyder læringsforløb for københavnere mellem 18 og 65 år, som har en autismediagnose. Her får du grundlæggende viden om autisme og mere forståelse for, hvad din diagnose betyder for dig. Du bliver også præsenteret for redskaber og strategier, som kan være med til at gøre din hverdag lettere.

Sidst men ikke mindst, får du mulighed for at udveksle erfaringer og udfordringer med andre deltagere på holdet.

Hvordan foregår det?

 • Der er plads til otte deltagere på et læringsforløb.
 • Læringsforløbet foregår over 10 gange – én gang om ugen
 • Hver gang varer to timer - med en indlagt pause på 10 minutter.
 • Der vil hver gang være et fagligt oplæg fra underviserne, typisk i PowerPoint.
 • Der vil være erfaringsudveksling, drøftelser og mulighed for at skabe netværk.

Forløbene foregår som udgangspunkt i vores lokaler i Suhmsgade 4, 3. sal, 1125 København K. Der er desværre ikke elevator i bygningen.

 

Hvad lærer jeg?

Hver undervisningsgang har et overordnet tema, der knytter sig til udfordringer, som mennesker med autisme typisk oplever. Hovedtemaerne for de 10 undervisningsgange er:

 • Introduktion til læringsforløbet og til autismediagnosen
 • Sårbarhed overfor stress #1
 • Signalstoffer og søvn
 • Sansefølsomhed
 • Angst
 • Selvværd og styrker
 • Det sociale liv
 • Depression
 • Sårbarhed overfor stress #2
 • Opsamling og afrunding af kurset 

Metoder og tilgange

I Huset for tidlige forebyggende indsatser møder du erfarne undervisere med socialfaglig og pædagogisk baggrund, der har specialiseret sig indenfor autismeområdet. De benytter sig af forskellige metoder og tilgange, der virker godt i samarbejdet med mennesker med autisme. Herunder: 

Struktureret pædagogik: Der er fokus på metoder, der kan give struktur og forudsigelighed i hverdagen. Det skal hjælpe dig til at skabe et overskueligt og struktureret miljø, så du kan leve et så selvstændigt liv som muligt.

Visuel struktur: Visuel guidning virker ofte godt for mennesker med autisme, da det ikke forsvinder på samme måde, som det talte ord. Visuel instruktion kan derfor hjælpe dig med at 
fastholde gøremål og strukturer, som kan hjælpe dig i din hverdag. 

Psykoedukation

Psykoedukation er med til at håndgribeliggøre de udfordringer, som personer med autisme kan opleve – og giver dig viden om hvordan krop og hjerne reagerer. Det skal give dig nye
strategier og værktøjer.

Kognitiv tilgang

I læringsforløbet bruger vi forskellige redskaber, der kan belyse tanker eller forestillingsbilleder, der udløser negative reaktioner. Fx angstanfald eller en følelse af mindreværd. Og vi gennemgår værktøjer, der kan føre til en nye tanker og handlemuligheder. 

Stresshåndtering

Autisme og stress er tæt forbundet. Underviserne giver dig derfor viden om, hvordan stress påvirker systemet, og hvorfor mennesker med autisme er mere sårbare overfor stress. Vi kan hjælpe med at reducere den stress, som kan være forbundet med din diagnose.

Styrkebaseret tilgang

Metoden kan hjælpe dig til, at du finder ind til din indre styrke. Det kan øge din trivsel, din motivation og livskvalitet. Vi fokuserer på de styrker, du allerede har.

Netværksdannelse

Ved at lytte til andre får du en bredere forståelse for det emne, I taler om. Du bliver også klogere på, hvad der gælder særligt for dig. Det kan også være, at de andre fortæller om udfordringer eller oplevelser, som ligner det, du selv oplever. I mødet med de andre kursister, får du mulighed for at danne et nyt netværk med nye venskaber