Selvforståelsesgrupper

Har du autisme, og er du mellem 13 og 18 år, har du  mulighed for at komme med i en selvforståelsesgruppe.

Her kan du møde andre, unge der på nogle områder har de samme udfordringer som dig. Dine forældre bliver også inddraget.

Du skal have en diagnose inden for autismespektret og være bosat i Københavns Kommune. I grupperne er der både fokus på hyggeligt samvær med andre børn og unge, der ligner dig i deres måde at tænke og være på og på. Og du får mere viden om autisme og dig selv, bland andet: 

 • Mulighed for, at du kommer til at lære dig selv bedre at kende
 • At du får hjælp til at se dine styrker
 • At du får mulighed for at udvikle nye strategier for, hvordan du kan handle i bestemte situationer 
 • At du får mulighed for øget indsigt i, hvordan andre måske opfatter dig og din adfærd
 • Udvikling af sociale kompetencer i hverdagen
 • Støtte til at etablere sociale relationer på tværs af gruppen

Hvordan foregår det?

Et forløb i en selvforståelsesgruppe strækker sig over 6 gange - og varer to timer hver gang. Det foregår typisk om eftermiddagen fra kl. 15 til 17. Kurserne holdes løbende i Familiehuset, Hans Knudsens Plads 3, 2. sal opgang D, 2100 København Ø.

Formen veksler mellem: 

 • Oplæg ved medarbejdere fra Familiehuset
 • Samtaler
 • Opgaver i mindre grupper 
 • Film og hyggeligt samvær med de andre i gruppen 

Hvordan kommer jeg i en selvforståelsesgruppe? 

Hvis du og evt. dine forældre ønsker at høre om dine muligheder for et forløb i en selvforståelsesgruppe, kan I tage kontakt til jeres sagsbehandler eller ringe til Borgercenter Handicap.

Når du er blevet visiteret af en sagsbehandler, kan der være lidt ventetid - vi starter forløb op 2-3 gange om året. Først vil både du og dine forældre blive inviteret til en samtale i Familiehuset, hvor vi taler om dine individuelle behov - og vurderer, og du er i målgruppen til dette gruppeforløb, eller om vi skal tilbyde dig et andet forløb.

Du og dine forældre vil få et brev via e-Boks med en invitation til et konkret gruppeforløb, når familiekonsulenterne i Familiehuset har fundet en gruppe til dig. 

Hvem er underviserne? 

Gruppelederne i selvforståelsesgrupperne er medarbejdere fra Familiehuset. De har en bred socialfaglig og akademisk baggrund og stor erfaring med at arbejde med børn og unge med autisme. 

Hvad kræver det af dine forældre? 

Når du starter i en selvforståelsesgruppe, forventer vi, at dine forældre støtter dig ved at:  

 • Sørge for, at du kan komme til og fra kurset
 • Stå til rådighed for dig, hvis du har behov for at få svar på spørgsmål
 • Bakke din deltagelse i gruppen op.

Kontakt

Borgercenter Handicap