UNG-i-Fællesskab - gruppeforløb

UNG-i-Fællesskab er et gruppeforløb for dig, som er ung og har autisme. Dine forældre kan også gå i en gruppe sammen med andre forældre. Læs mere her på siden.

Gruppeforløbet giver dig viden, indsigt, og færdigheder til at komme godt i gang med at mestre et mere selvstændigt liv.

Formål og udbytte

Formålet med gruppen er, at du får boostet dine sociale færdigheder og din evne til at strukturere hverdagen. Det skal gøre det lettere for dig at skabe overblik og klare praktiske hverdagsopgaver.

Du bliver også klogere på autisme og får viden om dine rettigheder og forpligtelser i voksenlivet. Blandt andet i forhold til uddannelse og beskæftigelse.

Hvordan foregår det?

UNG-i-Fællesskab løber over fire måneder og består både af gruppesessioner og individuelle vejledningsmøder efter behov.

Gruppen mødes én gang om ugen i to timer. Der er en pause undervejs.

Før gruppen mødes for første gang, bliver du tilbudt en samtale med en vejleder.

Cirka to måneder efter gruppeforløbet er afsluttet, bliver du indkaldt til et ”booster-møde”, hvor du kan møde de andre unge fra gruppen igen.

Hvor afholdes forløbet?

UNG-i-Fællesskab bliver afholdt i Kulturhuset Pulsen i indre by på adressen:
Larslejsstræde 2, 1451 København K - ikke langt fra Nørreport Station eller
Rådhuspladsen.

Indhold

Hver gruppesession har et overordnet tema, der knytter sig til udfordringer, som unge med autisme typisk oplever:

  • Selvforståelse og mestring
  • Socialt samspil, kommunikation og sociale færdigheder
  • Uddannelse, job og fritid
  • Praktiske færdigheder

UNG-i-Fællesskab er en oplagt chance for, at du kan møde andre unge i samme situation som dig.

Sammen med dem, får du sat spot på, hvorfor livet med autisme, nogle gange, er svært. Og du får ny viden og praktiske råd og tips til at komme videre med dit liv.

Der er også en gruppe for dine forældre

Sideløbende med, at du går i UNG-i-Fællesskab, får dine forældre mulighed for at deltage i et gruppeforløb med de andre unges forældre. Her får de viden og redskaber til, hvordan de bedst støtter dig i overgangen til voksenlivet, så du bliver så selvstændig og selvkørende som muligt.

UNG-i-Fællesskab - for forældre

Vis alle

Mød andre forældre, der har et barn, der deltager i gruppeforløbet

Forældre er inviteret til at deltage i et gruppeforløb, hvis dit barn er tilknyttet Ung-i-Fællesskab.

Formålet med Forældre-i-Fællesskab er, at du som forælder kan få ny viden, dele de erfaringer du har og i fællesskab med andre forældre drøfte, hvordan du bedst kan understøtte dit voksne barn.

De enkelte sessioner vil bestå af kortere oplæg med efterfølgende dialog og erfaringsudveksling i gruppen. Vi vil, så vidt muligt forsøge at tilpasse sessionerne efter de behov, den enkelte forældregruppe har. Det kan fx være temaer som: 

  • Kommunikation i familier med autisme
  • Maskering og strategier
  • Sårbarhed-stress, energiregnskaber og hverdagsstrukturer
  • Uddannelse, beskæftigelse og bolig
  • Behovet for nærhed og distance – ungdomsliv og løsrivelse når man er senmodnet

Forløbet strækker sig over 6 mødegange af 2 timers varighed. 

Interesseret i et gruppeforløb?

Huset for Tidlige Forebyggende Indsatser

Suhmsgade 4, 3

1125 København K

Hvis du ønsker at høre mere om muligheden for et gruppeforløb, kan du kontakte din sagsbehandler. Du kan også ringe til hovednummeret i Borgercenter Handicap på tlf. 33 17 88 00 eller sende en sikker mail.