Københavns Kommunes logo

UNG-i-Fællesskab - hjemmeboende

UNG-i-Fællesskab er et gruppeforløb for dig, som er ung med autisme og bor hjemme. Dine forældre kan også gå i en gruppe for dem, ikke sammen med dig, men samme tid og sted.

Gruppeforløbet giver dig viden, indsigt, og færdigheder til at komme godt i gang med at mestre et mere selvstændigt liv.

Formål og udbytte

Formålet med gruppen er, at du får boostet dine sociale færdigheder og din evne til at strukturere hverdagen. Det skal gøre det lettere for dig at skabe overblik og klare praktiske hverdagsopgaver.

Du bliver også klogere på autisme og får viden om dine rettigheder og forpligtelser i voksenlivet. Blandt andet i forhold til uddannelse og
beskæftigelse.

Hvordan foregår det?

UNG-i-Fællesskab løber over fire måneder og består både af gruppesessioner og individuelle vejledningsmøder efter behov.

I mødes én gang om ugen i to timer. Der er en pause undervejs.

Den første gang bliver du indkaldt til en opstartssamtale med en vejleder.

Cirka to måneder efter gruppeforløbet er afsluttet, bliver du indkaldt til et ”booster-møde”, hvor du kan møde de andre unge fra gruppen igen.

Hvor afholdes forløbet?

UNG-i-Fællesskab bliver afholdt i Kulturhuset Pulsen i indre by på adressen:
Larslejsstræde 2, 1451 København K - ikke langt fra Nørreport Station eller
Rådhuspladsen.

Indhold

Hver gruppesession har et overordnet tema, der knytter sig til udfordringer, som unge med autisme typisk oplever:

  • Selvforståelse og mestring
  • Socialt samspil, kommunikation og sociale færdigheder
  • Uddannelse, job og fritid
  • Praktiske færdigheder

UNG-i-Fællesskab er en oplagt chance for, at du kan møde andre unge i samme situation som dig.

Sammen med dem, får du sat spot på, hvorfor livet med autisme, nogle gange, er svært. Og du får ny viden og praktiske råd og tips til at komme videre med dit liv.

Der er også en gruppe for dine forældre

Sideløbende med, at du går i UNG-i-Fællesskab, får dine forældre mulighed for at deltage i et gruppeforløb med de andre unges forældre. Her får de viden og redskaber til, hvordan de bedst støtter dig i overgangen til voksenlivet, så du bliver så selvstændig og selvkørende som muligt.

UNG-i-Fællesskab - for forældre

Mød andre forældre, hvis dit barn er visiteret til gruppeforløbet UNG-i-Fællesskab

Som forælder til en ung med autisme kan du have behov for at møde andre forældre, som har en ung med autisme, der står på tærsklen til voksenlivet. Det har du nu mulighed for, hvis dit barn er visiteret til gruppeforløbet UNG-i-Fællesskab.

Du er nemlig inviteret til at deltage i et gruppeforløb for forældre – mens din unge deltager i gruppeforløbet for unge med autisme. Det foregår samme tid og sted: I Kulturhuset Pulsen i indre by.

I gruppeforløbet får du, som forælder, grundlæggende viden om autisme og diagnosens betydning i ungdomsårene. Du bliver også præsenteret for redskaber og strategier, som kan være med til at gøre den unges hverdag lettere.

Gruppesessionerne har blandt andet fokus på temaer som:

  • Din nye forældrerolle som forælder til en ung voksen
  • Et ungdomsliv med autisme: Herunder hvordan du kan støtte den unge, hvis han eller hun får angst, stress eller depression?
  • Hvordan kan jeg støtte den unge til bedre at kunne indgå i sociale fællesskabe og mestre hverdagen?
  • Kommunikation, problemløsning, anerkendende tilgange og konflikthåndtering
  • Hvilke muligheder findes der for, at den unge kan komme i uddannelse og beskæftigelse?
  • Den unges rettigheder og muligheder for støtte

Sidst, men ikke mindst, får du mulighed for at udveksle erfaringer og udfordringer med de andre forældre og skabe et nyt netværk.

Til de enkelte sessioner, vil der være et fagligt oplæg fra gruppelederne samt øvelser og drøftelser.

Vi serverer kaffe, the og chokolade undervejs.

Interesseret i et gruppeforløb?

Huset for Tidlige Forebyggende Indsatser

Suhmsgade 4, 3

1125 København K

Hvis du ønsker at høre mere om muligheden for et gruppeforløb, kan du kontakte din sagsbehandler. Du kan også ringe til hovednummeret i Borgercenter Handicap på tlf. 33 11 88 00 eller sende en sikker mail.