Dit forløb frem mod en afgørelse

Der kan godt være lidt forskel på hvordan det foregår, men som regel vil forløbet følge den rækkefølge, du kan se her.

Forløbet frem til afgørelsen

Vis alle

Du modtager en kvittering og en mødeindkaldelse med digital post

Senest ti hverdage efter din ansøgning er modtaget, vil du blive kvitteret for din ansøgning via digital post, med mindre du er fritaget fra digital post. I så fald modtager du et brev med posten. 

Din sagsbehandler vil invitere dig til et møde, hvor I med udgangspunkt i dine ønsker afklarer, hvordan vi bedst muligt støtter dig.

Du må gerne tage nogen med til mødet. Du behøver ikke at forberede dig inden mødet. Men det kan være en god idé, at tænke over, hvad der er vigtigt at få frem på mødet.

Har du spørgsmål kan du altid kontakte din sagsbehandler.

Din sagsbehandler forbereder sig til jeres møde ved at orientere sig i din sag.

Du holder et møde med din sagsbehandler

På mødet taler I om dit behov for støtte med udgangspunkt i:

  • Hvordan din hverdag ser ud
  • Hvordan du klarer dine daglige opgaver
  • Hvilke ønsker du har for fremtiden

Din sagsbehandler skriver dit behov for støtte i et dokument og indhenter eventuelt oplysninger efter aftale med dig.

Du modtager en beskrivelse af dit behov for støtte med digital post

Din sagsbehandler har på baggrund af jeres møde lavet en beskrivelse af dit behov for støtte.

Den beskrivelse vil blive sendt til dig via digital post, med mindre du er fritaget fra digital post. I så fald modtager du et brev med posten.  

Hvis du mener, der er noget, der ikke er rigtigt beskrevet eller mangler, kan du kontakte din sagsbehandler - inden den frist, der står i brevet.

Din sagsbehandler vurderer, om der er oplysninger, du bør partshøres i.

Du modtager måske et partshøringsbrev

Hvis en tredjepart (for eksempel din læge) har givet oplysninger om dig, som ikke er til din fordel, og som har betydning for afgørelsen, bliver du partshørt.

Det betyder, at du får mulighed for at give bemærkninger til oplysningerne.

Du kan vælge at give bemærkninger skriftligt, i telefonen eller ved et møde med os.

Din sagsbehandler laver din udredning færdig og der træffes en afgørelse.

Du modtager en afgørelse med digital post

Det er Borgercenter Handicap, der træffer afgørelse i din sag med involvering af relevante fagpersoner.

Når afgørelsen er truffet, får du et svar på din ansøgning.

Du modtager afgørelsen med digital post, med mindre du er fritaget fra digital post. I så fald modtager du et brev med posten.