Visitation til botilbud for unge og voksne

Hvis den unge har behov for fysisk eller pædagogisk støtte i dagligdagen kan botilbud være en mulighed

Det er en god idé at søge i god tid, da der kan være lang ventetid på det rette tilbud. 

Du søger om en plads i et botilbud ved at ringe eller skrive til Borgercenter Handicap.

Hvis du ikke har mulighed for at søge selv, kan en pårørende eller en værge søge for dig, hvis du skriver under på en fuldmagt, hvor der står, at du giver samtykke til, at en anden søger for dig. 

Hvem kan ansøge om botilbud?

Du kan søge om en plads i et botilbud, hvis du bor i Københavns Kommune og har en betydelig og varig fysisk funktionsnedsættelse.

Det er også et krav, at du har behov for hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje og omsorg.

Husk dokumentation, når du ansøger

Sagsbehandlerne skal ofte indhente lægelige oplysninger for at kunne behandle din ansøgning. Hvis du selv har dine journaloplysninger fra hospitalet, en speciallæge eller egen læge, er det en god idé at vedhæfte eller sende en kopi med. Det gør sagsbehandlingstiden kortere.

Botilbud eller egen bolig?

Når ønsket om at flytte hjemmefra melder sig, skal den unge som udgangspunkt selv finde en bolig, hvis han eller hun har behov for en almindelig bolig med eller uden handicapvenlige forhold.

Bostøtte som alternativ til botilbud

Hvis den unge har brug for pædagogisk støtte i et mindre omfang, kan egen bolig med tilknytning af en hjemmevejleder være et alternativ til et botilbud.

Ring eller skriv sikkert til Borgercenter Handicap

Borgercenter Handicap

Borups Allé 43

København N