Toppen

Toppen er en aflastningsenhed for børn og unge med autisme og eventuelle følgediagnoser. Toppen er en del af Elmehuset, som også rummer en døgninstitution for samme målgruppe.

På Toppen er det gode børne- og ungeliv i centrum. Vi stræber efter at skabe et rummeligt, hjemligt og trygt sted, hvor der er fokus på venskaber, oplevelser, kost, hygge og en aktiv hverdag, ligesom det er vores faste mål, at alle børn og unge udfordres, trives og udvikler sig.

Toppen er et aflastningstilbud for børn og unge i alderen 6-18 år.

På Toppen er der tilknyttet 24 børn i tre faste grupper, der kommer forskudt af hinanden i både weekender og hverdage. Nogle børn er på Toppen 45 døgn årligt og andre 90 døgn.

På Toppen får man tildelt et værelse, som deles med andre børn i aflastningen, så værelset altid er i brug men aldrig af flere børn på samme tid.

Toppen er en del af Elmehuset, som også rummer en døgninstitution, kaldet Rampen/Hyblerne.

Forældresamarbejde på Toppen

Som forældre vil I opleve, at vi er et meget åbent og imødekommende hus, som er præget af høj faglighed og en professionel tilgang til arbejdet med børn og unge.

Det er vigtigt for os, at familierelationer og venskaber fastholdes, og vi gør derfor vores for at sikre, at både forældre og venner altid føler sig velkomne og trygge hos os.

I forældresamarbejdet har vi fortsat udgangspunkt i barnet, og vi vil derfor altid sikre et samarbejde, som passer med barnets ønsker og behov. Det kan for eksempel være, at jeres barn ønsker, at I fortsat kommer og hjælper med at rydde op, at I spiser med på faste dage eller lignende. Det er altså jeres barn, der i samarbejde med jer og Toppen beslutter, hvordan I fortsat kan have en harmonisk relation.

Forældremøder og forældreråd

Vi holder forældremøder to gange om året for hver afdeling i huset. Her samles vi og snakker om aktuelle temaer, og om hvad end der fylder hos os i Elmehuset og hos jer forældre. Forældremøderne varer gerne 2-3 timer fra sen eftermiddag kl. 17 og frem, og der serveres et dejligt måltid mad kreeret af husets kok undervejs.

Endeligt har vi et forældreråd, som kan gå tættere på husets bevægelser og beslutningsprocesser. Forældrerådet er for de forældre, der har særlig interesse og mulighed, og vi mødes hvert halve år forud for forældremøderne. Forældrerådet er fælles for begge afdelinger.

Hvordan kommer jeg i kontakt med jer?

Elmehuset - Toppen

Elmehuset - Toppen

Aflastningsenhed

Alléen 3

2200 København N

Dette er det direkte nummer til Aflastningsenheden, Toppen

Anne Maj Nørgaard Johannsen

Anne Maj Nørgaard Johannsen

Institutionsleder

Elmehuset, Toppen

Jeg er institutionsleder for Elmehuset og Baunegård, som begge er tilbud for børn og unge under Center for Børn med Handicap.