Skellet (Valbyholm)

Skellet er et lille botilbud for borgere i alderen 21-30 med udviklingshæmning i lettere grad, som bor i egne lejligheder og klarer de fleste af hverdagens gøremål selv. 

På Skellet er vores opgave at støtte og vejlede den enkelte borger i at få et så selvstændigt liv som muligt - med beskæftigelse, netværk og aktiviteter samt udvikling af sociale og personlige kompetencer.

Borgerne på Skellet har i individuel grad behov for støtte til mestring af eget liv, og det er derfor centralt, at der altid bliver taget udgangspunkt i den enkelte beboers behov, styrker og udfordringer.

På Skellet arbejder vi tværfagligt og samarbejder med alle kollegaer om borgerne. Dette betyder, at beboerne får en hurtigere respons og mere effektiv og smidig støtte og vejledning i forhold til deres behov. Derudover understøttes teamets muligheder for vidensdeling og udvikling af det faglige niveau og den pædagogiske tilgang.  

Lejlighederne

Borgerene på Skellet bor i egne lejligheder og klarer de fleste af hverdagens gøremål selv. 

Lokalområdet

Botilbuddet Skellet er beliggende i hjertet af Valby.

Pårørendesamarbejde

På Skellet har vi fokus på og glæde af et givtigt samarbejde med pårørende, hvilket vi primært sikrer gennem vores pårørenderåd.
Pårørende vil altid være en vigtig samarbejdspartner i vores arbejde omkring borgernes trivsel, og vi ser dem som en vidensbank, hvor vi hæver viden, og en ressource vi kan bruge.

Dette læner sig op af Socialforvaltningens pårørendepolitik, hvor udgangspunktet er dialog og samarbejde, og formålet er at skabe større kvalitet i vores indsats. Vi arbejder med principperne om, at de pårørende skal informeres, og – når det er relevant – inddrages i forbindelse med den sociale indsats. Det sker selvfølgelig under hensynstagen til borgerens ret til selvbestemmelse.

Kontakt

BOF - Skellet

BOF - Skellet

Skellet 6

2500 Valby

Pia Finne

Pia Finne

Proces- og projektleder

Borups Allé 43

2200 København N