Valgmøde den 8. november

Handicaprådet i Københavns Kommune, Dialogforum på psykiatriområdet og Danske Handicaporganisationer inviterer til valgmøde den 8. november 2021 kl. 14:30-17:30 i Festsalen på Rådhuset.

Handicaprådet, Dialogforum på psykiatriområdet og Danske Handicaporganisationer inviterer til valgmøde, hvor politikere, københavnere med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser, pårørende mv. har mulighed for at debattere emner som retssikkerhed, forholdene på de kommunale botilbud, tilgængelighed, trivsel og ensomhed mm.

Program

14.30 - 14.40 Velkomst ved Janne Sander, formand for Handicaprådet
14.40 - 15.20 Partierne præsenterer deres politik på handicap- og psykiatriområdet
15.20 – 15.45 Debat med fremmødte i salen
15.45 – 16.15 Dialog ved mindre borde med rådhuspandekager og kaffe
16.15 – 17.00 Debat med fremmødte i salen
17.00 – 17.20 Partiernes kandidater får afsluttende bemærkninger
17.20 – 17.30 Tak for i aften og godt valg til alle!

Deltagende politikere

• Mia Nyegaard – Radikale Venstre
• Laura Rosenvinge - Socialdemokratiet
• Cheanne Nielsen – Dansk Folkeparti
• Sisse Marie Welling – Socialistisk Folkeparti
• Franciska Rosenkilde - Alternativet
• Jens-Kristian Lütken - Venstre
• Niels Peder Ravn – Nye Borgerlige
• Line Ervolder – Det Konservative Folkeparti
• Line Barfod - Enhedslisten
• Alexander Ryle - Liberal Alliance

Tilmelding 

Deltagelse er gratis, men kræver tilmelding senest den 3. november på mail: handicapraad@sof.kk.dk. 

Her har du også mulighed for at stille et spørgsmål, som vi vil gøre vores bedste for på dagen at videreformidle til politikerne.

Har du ikke mulighed for at deltage fysisk, kan du streame valgmødet online via følgende link: https://vimeo.com/637020691/2e37e71f3f