Viben

Viben er et bo- og dagtilbud for voksne borgere med moderat til svær hjerneskade enten medfødt eller erhvervet. Der er plads til 35 beboere på Viben, og i dagtilbuddet er der 20 halvdagspladser.

På Viben går vi højt op i faglighed, som vi mener danner fundamentet for, at vi kan møde borgerne hvor de er og give dem den støtte og udvikling, de har brug for. Vi tror på, at det er vores forskellige fagligheder, der sammen sikrer, at borgerne ikke bare lever, men lever godt og opnår så høj grad af selvstændighed som muligt. Det er også forskellige fagligheder som sikrer, at vi kommer hele vejen rundt om hver enkelt borger, og at vi ser det hele menneske. Derfor arbejder vi tværfagligt og struktureret, så vores forskellige styrker kan spille sammen, og så vi kan lære af hinanden og hele tiden udvikle os, så vi altid kan tilbyde borgerne den bedste og mest kompetente behandling.

Vi arbejder desuden ud fra en fælles neurofaglig tilgang, hvilket sikrer, at vi altid tager udgangspunkt i borgeren og møder dem der, hvor de er. Den fælles neurofaglige tilgang sikrer desuden, at vi har et fælles sprog og en fælles referenceramme, uanset om man er sygeplejerske, pædagog eller ufaglært. Alt dette gør vi, fordi vi kan se, at det har en positiv effekt på borgernes ve og vel, og ikke mindst på deres udvikling.

Udover at være et fagligt hus er vi også et socialt hus, som sørger for at holde sociale arrangementer og aktiviteter, både til hverdag og fest. Aktiviteterne i hverdagen planlægges og afvikles primært af vores dagtilbud, og ved særlige lejligheder er der fest i hele huset - det kan fx være høstfest eller julearrangement, hvortil der pyntes op og planlægges så alle kan være med.
 

Om dagtilbuddet "Aktivitetsuglen"

I stuen ligger dagtilbuddet "Aktivitetsuglen" med 20 halvdagspladser. Fra Aktivitetsuglen er der direkte adgang ud til haven, der er altid sjove aktiviteter på programmet både for den enkelte og for grupper, og vi har en besøgshund, der kommer og besøger os til stor glæde for borgerne. 

I Aktivitetsuglen arbejder vi med brugerinddragelse og medindflydelse, og vi tilrettelægger derfor aktiviteterne i samarbejde med borgerne. Aktiviteterne tager således udgangspunkt i borgernes ønsker og behov, og indeholder elementer der retter sig mod inddragelse og stimulering af en eller flere sanser.

I Aktivitetsuglen skaber vi en tryg ramme for borgerne ved - i samarbejde med den enkelte borger og botilbuddet - at afdække det individuelle behov til at opnå følelsen af tryghed. Hertil anvender vi pædagogiske planer med trafiklys, som beskriver konkret adfærd der afspejler tryghed, samt hvilke pædagogiske tiltag der skal iværksættes for at opnå det. Bag disse trafiklys er en grundlæggende neurofaglig tilgang, som er vores fælles faglige udgangspunkt på Viben, både på dagtilbuddet og bostedet.

Samtidig tilbyder vi rammer, der understøtter gruppeaktiviteter, hvor samværet er det bærende element. Dette sikrer, at borgerne oplever, at de bidrager med noget til andre. Formålet er at understøtte læring- og kompetenceudvikling hos den enkelte bruger i samspil med omgivelserne, samt at fremme de sociale relationer mellem borgerne.

Lejlighederne i botilbuddet

Bygningen er på fire etager med i alt 35 lejligheder. Der er 8 eller 9 lejligheder på hver etage samt fællesrum og køkkener. Der er en altan på anden sal som hele huset bruger. Vi har en flot gårdhave med græsplæne, blomster og orangeri, og der er god plads til aktiviteter. 

Lejlighederne på Viben er toværelseslejligheder med store badeværelser og tekøkken. Væggene er hvide, og der er store vinduer, så lejlighederne er dejligt lyse. Lejlighederne er indrettet med borgernes egne møbler, og der er mulighed for loftlift efter behov.

Lokalområdet

Vibevej ligger tæt på Nørrebro station i det livlige Nordvestkvarter. Der er derfor butikker og byliv lige om hjørnet, men der er også mulighed for at finde ro i naturen, for eksempel i Emaljehaven eller Nørrebroparken, som begge ligger i nærheden. 

Pårørendesamarbejde

På Viben har vi et ønske om, at pårørende oplever sig inkluderet og inviteret indenfor til hver en tid.

På Viben ser vi de pårørende som en vigtig ressource for at sikre den bedste støtte af borgeren. Derfor har vi et åbent hus, hvor pårørende, venner og andre i borgers netværk altid er velkomne til at komme på besøg, og vi inviterer også indenfor til særlige begivenheder som fx fællesspisninger og sommerfester.

Det er desuden altid muligt at aftale et møde med en medarbejder eller leder på Viben, hvis man som pårørende har spørgsmål, brug for sparring eller af anden grund behov for at snakke med en af vores dygtige medarbejdere.

Pårørenderåd og pårørendeinvolvering

På Viben forsøger vi at involvere de pårørende, så man fortsat er en aktiv del af borgerens liv. Derfor har vi også beboer- og pårørenderåd, som mødes minimum en gang om året. I rådet sidder både pårørende og beboere fra tilbuddet, og det er deltagerne selv, som bestemmer hvilke punkter, der skal diskuteres ved møderne.

Det er også pårørende- og beboerrådet der kan beslutte, om tilbuddet skal sende nyhedsbreve til de pårørende, og hvilke fælles arrangementer, året skal byde på.

Det er borgeren, der bestemmer niveauet af involvering

Det er vigtigt for os på Viben, at de pårørende føler sig tilpas inddragede i livet på tilbuddet og trygge i, at vi gør det bedste for borgeren. Derfor inviteres pårørende som udgangspunkt også med til årlige samarbejdsmøder.

Da vi arbejder med voksne borgere, er det vigtigt for os, at vi værner om deres privatliv, sørger for at deres rettigheder bliver overholdt og generelt følger deres ønsker og behov så langt hen ad vejen som muligt. Det er derfor også borger selv, der bestemmer, hvor involveret den enkelte pårørende skal være. Langt det meste af tiden kan vi finde en god balance, hvor pårørendes behov og borgers behov bliver mødt, men det kan ske, at vi må skuffe enkelte pårørende, da vi altid sætter borger og borgers ønsker først.

Hvordan kommer jeg i kontakt med jer?

Viben

Viben

Vibevej 8

2400 København NV

Afdelingstelefoner

  • Stuen: 33 17 29 57 
  • 1 sal:   33 17 29 61
  • 2. sal   33 17 29 62
  • 3. sal:  33 17 29 65

Dagtilbuddet "Aktivitetsuglen"

Dagtilbuddet "Aktivitetsuglen"

Vibevej 8

2400 København NV

Afdelingsleder Mette Sell

Afdelingsleder Mette Sell

Afdelingsleder Tanja Nielsen

Afdelingsleder Tanja Nielsen

Jesper Bertram Andreasen

Jesper Bertram Andreasen

Konstitueret Tilbudsleder