Samtalen med din sagsbehandler, når du ansøger om støtte

Når du ansøger om støtte i Borgercenter Handicap, bruger din sagsbehandler voksenudredningsmetoden, også kaldet VUM.

Vi anvender voksenudrednings-metoden for at sikre en grundig afklaring af dine styrker og udfordringer, så vi kan sikre, du får den støtte, som du har behov for fra Borgercenter Handicap.

Denne side skal give dig et indblik i voksenudredningsmetoden. Du kan også bruge spørgsmålene på siden til at forberede samtalen med din sagsbehandler.

VUM har en række temaer, som du og din sagsbehandler gennemgår sammen.

Formålet er at få et overblik over dine styrker og udfordringer i relation til din funktionsnedsættelse.

På den måde kan din sagsbehandler se, hvor du har behov for støtte. Du vil måske opleve at nogle temaer vil være mere relevante for dig end andre, men for at sikre at vi finder
frem til alle dine behov, er det nødvendigt at berøre alle temaer.

Temaerne er inddelt i tre kategorier: 

  • Dine funktioner og forhold
  • Dine omgivelser
  • Din hverdag

Læs om temaerne

Vis alle

Dine funktioner og forhold

Her beskriver vi dine fysiske og mentale funktioner. Vi kommer også ind på de grundlæggende forhold du har og din nuværende livssituation.

Fysiske funktioner

For eksempel hørelse, tale, syn, bevægelse, smerter og sansefunktioner.

Mentale funktioner

For eksempel intellektuelle funktioner, hukommelse, følelser og adfærd, organisering og planlægning og indsigt i egen situation.

Sundhedsforhold

For eksempel kost, søvn, døgnrytme, motion, rusmidler, fysisk helbred, sundhedsfaglig behandling og træning.

Sociale forhold

For eksempel familiesituation, bolig og økonomi, uddannelse, job, eventuelle traumatiske oplevelser, kriminalitet eller prostitution.

Dine omgivelser

Mennesker i dit netværk og dine fysiske forhold kan påvirke din trivsel og mestring. Derfor spørger din sagsbehandler ind til det, som kan påvirke din hverdag og trivsel – både det som støtter, og det som udfordrer.

Omgivelser

For eksempel boligområde, særlige holdninger i dine omgivelser eller personer i dit netværk.

Din hverdag

Her taler vi om, hvordan du fungerer i din hverdag. Om det der fungerer godt, og om de områder hvor du måske har udfordringer, der påvirker dit liv.

Relationer

For eksempel relationer og netværk. Samspil og kontakt med andre, deltagelse i sociale fællesskaber og fritidsaktiviteter.

Samfundsliv

For eksempel at varetage uddannelse, job, økonomi, bolig og håndtere post.

Mobilitet

For eksempel evne til at færdes med transportmidler og at gå og bevæge sig. At kunne ændre og opretholde sin kropsstilling. At bære, flytte og håndtere genstande.

Praktiske opgaver

For eksempel at købe ind, lave mad, gøre rent og vaske tøj. Udvise hjælp og omsorg for andre og passe på ejendele.

Egenomsorg

For eksempel klæde sig af og på, vaske, pleje sig og gå på toilettet. Spise og drikke. Varetage egen sundhed og seksualitet.

Kommunikation

For eksempel forstå meddelelser, deltage i samtaler og anvende kommunikationsudstyr og -teknikker.

Du har mulighed for at forberede dig

For at kunne hjælpe dig bedst muligt, er det vigtigt for din sagsbehandler at vide noget om, hvad du har svært ved, hvad du er god til, og hvilke ønsker, håb og drømme du har.

Det kan du og din sagsbehandler snakke om på mødet.

Det er helt frivilligt, om du vil forberede dig, inden mødet med din sagsbehandler. For mange kan det være en stor hjælp på forhånd at have tænkt over svarene på nogle af de spørgsmål, som sagsbehandleren stiller. 

Du kan også overveje, hvilke temaer, der er særlig vigtige for dig at tale om på mødet. Noterne er kun til dit private brug.

Spørgsmål, du kan tænke over før mødet

  • Hvad er jeg god til?
  • Hvad er mine ressourcer?
  • Hvad har jeg svært ved i dagligdagen?
  • Hvad kunne jeg godt tænke mig at blive bedre til?
  • Hvilke ønsker har jeg for min hverdag og fremtid?

Du kan skrive svarene ned på et stykke papir eller tage noter på din telefon og tage det med til mødet. 

Ofte stillede spørgsmål inden mødet

Vi har samlet svar på nogle af de spørgsmål, man ofte kan have før en voksenudredningssamtale. Har du andre spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte din sagsbehandler.

Spørgsmål og svar om mødet med sagsbehandleren

Vis alle

Hvad er en bisidder?

En bisidder er en person, du selv kan vælge at tage med til møder og samtaler.

En bisidder er er din støtte og kan hjælpe dig med at stille relevante spørgsmål, eller hjælpe dig med at huske, hvad du vil fortælle.

Efter samtalen kan din bisidder hjælpe dig med at få klarhed over, hvad der blev sagt og besluttet.

Skal jeg ’udredes’ igen?

Ordet udredning betyder at ’undersøge og klarlægge noget gennem en grundig analyse’.

Du kender måske ordet fra din læge eller psykiater, som ’udreder’, inden de stiller en diagnose.

I voksenudredningen stiller vi ikke diagnoser.

Vi bruger udredningen til at kortlægge dine udfordringer og styrker, så vi kan afdække hvilken støtte du har behov for.

Skal I have oplysninger fra andre?

For at finde ud af hvilken støtte, der er behov for, kan det være nødvendigt at indhente oplysninger fra andre.

Det kan eksempelvis være oplysninger fra din arbejdsplads, læge, psykolog eller Jobcentret.

Vi indhenter som udgangspunkt kun de oplysninger, du giver os lov til. Din sagsbehandler kan derfor kontakte dig, hvis der mangler oplysninger.

Hvis du selv har oplysninger/dokumenter, som du ønsker din sagsbehandler skal inddrage i din voksen-udredning, er du velkommen til at tage dem med til mødet.

Hvornår kan jeg få den støtte, jeg søger om?

Det afhænger af, hvilken type støtte du eventuelt får.

Du vil modtage et skriftligt svar - en afgørelse - på din ansøgning om støtte.

Hvis du bliver bevilget støtte, vil din sagsbehandler fortælle dig, hvordan og hvornår støtten starter.