Jacobshøj

Jacobshøj er et bo- og aflastningstilbud for borgere i alderen 18 - 85 år med middelsvær til svær grad af udviklingshæmning. Der er plads til 20 beboere på botilbuddet og 10 i aflastningen.

På Jacobshøj er vi nysgerrige og sultne efter at udvikle og forbedre os. Dette gælder både fagligt, men især inden for moderne teknologi og velfærdsteknologiske løsninger og hjælpemidler. Vi er således altid undersøgende over for nye teknologiske muligheder, som kan give borgerne en forbedret hverdag, enten gennem et øget niveau af selvstændighed eller gennem sanseindtryk og positive oplevelser i hjemmet.

I bygningens stueetage ligger desuden et af Københavns Snoezelrum, hvilket giver os øgede muligheder for at give borgerne gode oplevelser igennem stimulering af kroppens forskellige sanser.

Lejlighederne i botilbuddet

Jacobshøj er en del af et nybygget boligområde på Amager, og er beliggende på bygningens 2. og 3. sal.

Der er 10 lejligheder på hver af de to etager. Lejlighederne er indrettet handicapvenligt med eget badeværelse. Der er de nødvendige individuelle hjælpemidler i lejlighederne, såsom loftlift. Der er taget højde for, at borgere i kørestol let skal kunne komme rundt på tilbuddet, og derfor fremstår lejlighederne og fællesarealerne åbne og store i deres udseende.

I hele huset gør vi brug af velfærdsteknologiske hjælpemidler, såsom elektroniske døråbnere, specielle brusere med mere.
På hver etage er der fælleslokaler med køkkenalrum og stue, hvilket giver gode muligheder for fælles aktiviteter og socialt samvær.

Aflastningsafdelingen

På 1. sal ligger vores aflastningsafdeling, som har plads til 10 borgere. Du kan læse mere om aflastningsenheden her: Tilbud om aflastning - voksne

Lokalområdet

Vi er placeret i naturskønne omgivelser på Amager. En af kanalerne ligger foran hoveddøren og frodige Amager Fælled indenfor rækkevidde. Vi ligger samtidig tæt på metrostation, Fields og diverse dagligvarebutikker, hvilket også giver mulighed for byliv med cafébesøg og shopping.

Pårørendesamarbejde

På Jacobshøj har vi et ønske om, at pårørende oplever sig inkluderet og inviteret indenfor til hver en tid.

På Jacobshøj ser vi de pårørende som en vigtig ressource for at sikre den bedste støtte af borgeren. Derfor har vi et åbent hus, hvor pårørende, venner og andre i borgers netværk altid er velkomne til at komme på besøg, og vi inviterer også indenfor til særlige begivenheder som fx fællesspisninger og sommerfester.

Det er desuden altid muligt at aftale et møde med en medarbejder eller leder på Jacobshøj, hvis man som pårørende har spørgsmål, brug for sparring eller af anden grund behov for at snakke med en af vores dygtige medarbejdere.

Pårørenderåd og pårørendeinvolvering

På Jacobshøj forsøger vi at involvere de pårørende, så man fortsat er en aktiv del af borgerens liv. Derfor har vi også beboer- og pårørenderåd, som mødes minimum en gang om året. I rådet sidder både pårørende og beboere fra tilbuddet, og det er deltagerne selv, som bestemmer hvilke punkter, der skal diskuteres ved møderne.

Det er også pårørende- og beboerrådet der kan beslutte, om tilbuddet skal sende nyhedsbreve til de pårørende, og hvilke fælles arrangementer, året skal byde på.

Det er borgeren, der bestemmer niveauet af involvering

Det er vigtigt for os på Jacobshøj, at de pårørende føler sig tilpas inddragede i livet på tilbuddet og trygge i, at vi gør det bedste for borgeren. Derfor inviteres pårørende som udgangspunkt også med til årlige samarbejdsmøder.

Da vi arbejder med voksne borgere, er det vigtigt for os, at vi værner om deres privatliv, sørger for at deres rettigheder bliver overholdt og generelt følger deres ønsker og behov så langt hen ad vejen som muligt. Det er derfor også borger selv, der bestemmer, hvor involveret den enkelte pårørende skal være. Langt det meste af tiden kan vi finde en god balance, hvor pårørendes behov og borgers behov bliver mødt, men det kan ske, at vi må skuffe enkelte pårørende, da vi altid sætter borger og borgers ønsker først.

Kontakt

Jacobshøj

Jacobshøj

Robert Jacobsens Vej 11A

2300 København S

Afdelingstelefoner: 

2. sal: 51 77 38 22 / 51 48 50 21

3. sal: 51 26 31 32 / 51 77 24 31

Tilbudsleder Kenneth Oxenbøll

Tilbudsleder Kenneth Oxenbøll

Afdelingsleder Jan Soloy

Afdelingsleder Jan Soloy

Aflastningen Jacobshøj

Aflastningen Jacobshøj

Robert Jacobsens Vej 11A

2300 København S

Telefonen er åben døgnet rundt. 
Du kan også kontakte din faste sagsbehandler, hvis du har spørgsmål.